Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2023

Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich

w roku 2023

 

 

Nazwa instytucji

kontrolującej

Czas trwania

kontroli

od - do

Zakres kontroli

1.

Archiwum Państwowe w Opolu

07.03.2023 r.

Kontrola w przedmiocie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zakresie prawidłowości postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego oraz dokumentacją niearchiwalną powstała i zgromadzoną
w podmiocie.

2.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

24.07-27.07.2023 r.

Realizacja zadań powiatu wynikających  z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( kontrola kompleksowa)

 

 

 

 

 

Sporządziła:

Nicola Koziołek