Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2022

Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich

w roku 2022

 

 

Nazwa instytucji

kontrolującej

Czas trwania

kontroli

od - do

Zakres kontroli

1.

Opolski Urząd Wojewódzki

25.04.-27.04.2022

Realizacja zadań powiatu wynikających z ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz wybranych aktów wykonawczych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

2.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu

09.05.-02.09.2022

Nabywanie usług doradczych i eksperckich przez jednostki samorządu terytorialnego

3.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

21.04.2022 i 09.05.2022

Wizyta monitoringowa w zakresie realizacji projektu nr RPOP.09.02.01-16-0009/17 pn. „Zawodowi Zawodowcy”

4.

Wojewoda Opolski

20.06.-05.07.2022

Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przekazanej w 2021 r. z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej za okres: 1 stycznia - 31 grudnia 2021 r.

5.

Wojewoda Opolski

3, 5, 8 i 10.08.2022

Realizacja zadań powiatu wynikających z ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami za okres 01.01.2021 r. – 02.08.2022 r.

6.

Wojewoda Opolski

18.11.2022

Ocena wykonywania zadań obronnych za okres 01.01.2019 – 18.11.2022.

7.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

30.12.2022 -  2023

Prawidłowość realizacji projektu wsparcie kształcenia zawodowego RPO WO 10.4

 

Sporządziła:

Irena Pietrucha