Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej w Kielczy

O B W I E S Z C Z E N I E ST A R O S T Y S T R Z E L E C K I E G O

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

 

 

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 176), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 poz. 735 ze zm.),

 

podaję do publicznej wiadomości

 

że dnia 16 sierpnia 2022r. Starosta Strzelecki wydał na rzecz Burmistrza Zawadzkiego, decyzję administracyjną Nr 6/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 105683 O ul. Zielonej w Kielczy, na działkach nr:

 

 - w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy:

 

 

Lp.

Nr działki przed podziałem


Arkusz mapy


Obręb

Nr działki po podziale,

działki w liniach rozgraniczających

Nr działki po podziale, działki poza liniami rozgraniczającymi

1.

450

3

Kielcza

450/1

450/2

2.

470

3

Kielcza

470/1

470/2

3.

482

3

Kielcza

482/1

482/2

4.

484

3

Kielcza

484/1

484/2

5.

472/1

3

Kielcza

472/6

472/7

6.

474/2

3

Kielcza

474/5

474/6

7.

474/3

3

Kielcza

474/7

474/8

8.

474/4

3

Kielcza

474/9

474/10

9.

485

3

Kielcza

485/1

485/2

10.

475

3

Kielcza

475/1

475/2

11.

448

3

Kielcza

448/1

448/2

12.

471

3

Kielcza

-

-

13.

481

3

Kielcza

-

-

 

 

- poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren niezbędny dla obiektów budowlanych:

 

 

Lp.

Nr działki przed podziałem

Arkusz mapy

Obręb

Nr działki po podziale

1.

2103/1

3

Kielcza

-

 

 

- nieruchomości planowane do przejęcia na rzecz Gminy Zawadzkie:

 

 

Lp.

Nr działki przed podziałem

Arkusz mapy

Obręb ewid.

Nr działki po podziale

1.

450

3

Kielcza

450/1

2.

470

3

Kielcza

470/1

3.

482

3

Kielcza

482/1

4.

484

3

Kielcza

484/1

5.

472/1

3

Kielcza

472/6

6.

474/2

3

Kielcza

474/5

7.

474/3

3

Kielcza

474/7

8.

474/4

3

Kielcza

474/9

9.

485

3

Kielcza

485/1

10.

475

3

Kielcza

475/1

11.

448

3

Kielcza

448/1

 

 

W terminie 28 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, (w godzinach pn. 1230-1600. wt. - pt. 930-1200).

 

Obwieszczenie wywiesza się na okres od 17 sierpnia 2022r. do 14 września 2022r.

 

 

z up. Starosty

Teresa Wanecka

Naczelnik Wydziału

Architektoniczno-Budowlanego