Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej sprawie przebudowy z rozbudową skrzyżowania dróg gminnych nr 105832 O ul. Księżowiejska, 105835 O ul. Polna i 105821 O ul. Trzech Braci z drogą powiatową nr 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica - Kędzierzyn-Koźle w miejscowości Leśnica

O B W I E S Z C Z E N I E ST A R O S T Y S T R Z E L E C K I E G O

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

 

 

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 176), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021 poz. 735 ze zm.),

 

podaję do publicznej wiadomości

 

że dnia 08 lipca 2021r. Starosta Strzelecki wydał na rzecz Zarządu Powiatu Strzeleckiego, decyzję administracyjną nr 5/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową skrzyżowania dróg gminnych nr 105832 O ul. Księżowiejska, 105835 O ul. Polna i 105821 O ul. Trzech Braci z drogą powiatową nr 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica - Kędzierzyn-Koźle w miejscowości Leśnica , na działkach nr :

 

- w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy :

 

Lp.

Nr działki przed podziałem

Arkusz mapy

Obręb

Nr działki po podziale,

działki w liniach rozgraniczajacych

1.

311

1

Leśnica - Miasto

-

2.

1556

5

Leśnica - Miasto

-

3.

1737

5

Leśnica - Miasto

-

4.

1560

5

Leśnica - Miasto

-

5.

1557

5

Leśnica - Miasto

-

 

- poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren niezbędny dla obiektów budowlanych :

 

Lp.

Nr działki przed podziałem

Arkusz mapy

Obręb

Nr działki po podziale,

 

1.

1558

5

Leśnica - Miasto

-

2.

1588

5

Leśnica - Miasto

-

3.

1587

5

Leśnica - Miasto

-

4.

1571

5

Leśnica - Miasto

-

5.

1559

5

Leśnica - Miasto

-

6.

1793

5

Leśnica - Miasto

-

 

- nieruchomości planowane do przejęcia w całości na rzecz Powiatu Strzeleckiego:

 

Lp.

Nr działki przed podziałem

Obręb

Nr działki po podziale

1.

1560

Leśnica - Miasto

-

2.

1557

Leśnica - Miasto

-

 

W terminie 28 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, (w godzinach pn. 1230-1600. wt. - pt. 930-1200).

Obwieszczenie wywiesza się na okres od 8 lipca 2022r. do 5 sierpnia 2022r.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                z up. Starosty

                                                                                                                                                                                                           Teresa Wanecka

                                                                                                                                                                                                      Naczelnik Wydziału

                                                                                                                                                                                 Architektoniczno-Budowlanego