Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

„Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich w zakresie przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych nr 1805 O ul. Dolińskiej od km 0 + 040,85 do km 0 + 167,32 i nr 2275 O ul. Mickiewicza od km 0 + 000,00 do km 088,85.”

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf (1,14MB)
PDFOgłoszenie o wyborze najkorzytsniejszej oferty.pdf (280,11KB)
PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf (400,37KB)

UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 20.06.2022 R. DO GODZ. 10.00

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (1,35MB)
PDFZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf (1,27MB)
ZIPPrzedmiary robót.zip (2,42MB)
ZIPOperaty wodnoprawne.zip (37,07MB)
ZIPInwentaryzacja zieleni przydrożnej.zip (2,32MB)
ZIPProjekt Wykonawczy_D_ drogi z odwodnieniem.zip (12,53MB)
ZIPProjekt Wykonawczy_E instalacje elektryczne.zip (1,39MB)
ZIPProjekt Wykonawczy_G instalacje gazowe.zip (10,02MB)
ZIPProjekt Wykonawczy_IS_ instalacje sanitarne.zip (3,17MB)
ZIPProjekt Wykonawczy_TT telekomunikacja.zip (27,79MB)
ZIPProjekt zmiany stałej organizacji ruchu.zip (8,98MB)
ZIPProjekt Budowlany drogi powiatowe I.zip (20,36MB)
ZIPProjekt Budowlany drogi powiatowe II.zip (37,58MB)
ZIPProjekt Budowlany drogi powiatowe III.zip (33,56MB)

Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania:

Identyfikator postępowania:

22828dbe-8e28-47e7-9317-6ad0bde23791

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/22828dbe-8e28-47e7-9317-6ad0bde23791

PDF1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (8,73MB)
PDF2.Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania.pdf (359,86KB)
PDF3. Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf (3,69MB)
PDF4. Załącznik Nr 1 do SWZ.pdf (380,60KB)
PDF5. Załącznik Nr 2 do SWZ.pdf (716,67KB)
PDF6. Załącznik Nr 3 do SWZ.pdf (306,81KB)
PDF7. Załącznik Nr 4 do SWZ.pdf (630,53KB)
PDF8. Załącznik Nr 5 do SWZ.pdf (523,12KB)
PDF9. Załącznik Nr 6 do SWZ.pdf (380,71KB)
PDF10. Załącznik Nr 7 do SWZ.pdf (448,29KB)
PDF11. Zamieszczenie załączników Nr 1- Nr 7 do SWZ w wersji do edycji.pdf (427,91KB)
DOCX12. Załącznik Nr 1 do SWZ w wersji do edycji.docx (28,93KB)
DOCX13. Załącznik Nr 2 do SWZ w wersji do edycj.docx (18,32KB)
DOC14. Załącznik Nr 3 do SWZ w wersji do edycji.doc (187,50KB)
DOCX15. Załącznik Nr 4 do SWZ w wersji do edycji.docx (18,25KB)
DOCX16. Załącznik Nr 5 do SWZ w wersji do edycji.docx (17,68KB)
DOC17. Załącznik Nr 6 do SWZ w wersji do edycji.doc (40,00KB)
DOC18. Załącznik Nr 7 do SWZ w wersji do edycji.doc (39,50KB)
ZIP19. Przedmiar robót.zip (1,01MB)
ZIP20. Projekt budowlany.zip (488,23KB)
PDF21. Projekt Wykonawczy Branża Drogowa.pdf (102,28KB)
PDF22. Projekt Wykonawczy Branży Sanitarnej.pdf (233,69KB)
ZIP23. Projekt wykonawczy instalacji gazowych.zip (91,76KB)
ZIP24. Projekt Wykonawczy Braży Elektrycznej.zip (338,46KB)
PDF25. Projekt Wykonawczy Branży Telekomunikacyjnej.pdf (2,67MB)
ZIP26. Operat wodnoprawny.zip (3,48MB)
ZIP27. Projekt docelowej organizacji ruchu.zip (9,54MB)
PDF28. Szczegółowa inwentaryzacja zadrzewień wraz z projektem gospodarki drzewostanem.pdf (1,02MB)
ZIP29. SST.zip (2,73MB)

 

DOKUMENTACJA DOSTĘPNA CYFROWO:

DOCXSpecyfikacja Warunków Zamówienia.docx (126,91KB)
DOCXZałącznik Nr 1 do SWZ w wersji do edycji.docx (26,69KB)
DOCXZałącznik Nr 2 do SWZ w wersji do edycj.docx (19,01KB)
DOCZałącznik Nr 3 do SWZ w wersji do edycji.doc (185,00KB)
DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ w wersji do edycji.docx (18,99KB)
DOCXZałącznik Nr 5 do SWZ w wersji do edycji.docx (18,81KB)
DOCZałącznik Nr 6 do SWZ w wersji do edycji.doc (38,50KB)
DOCZałącznik Nr 7 do SWZ w wersji do edycji.doc (38,00KB)
DOCXInformacja o kwocie.docx (15,42KB)
DOCInformacja o zamieszczeniu załączników w wersji do edycji.doc (43,00KB)