Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wniosek o zapewnienie dostępności oraz skarga na brak zapewnienia dostępności

Klient w zakresie dostępności urzędu może:

 • Poinformować o braku dostępności
 • złożyć wniosek o zapewnienie dostępności
 • złożyć wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej
 • złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności

Wnioski należy złożyć do siedziby Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich:

 • dostarczając je osobiście (Informacja na parterze budynku)
 • wysyłając pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
 • wysyłając poczta elektroniczną na adres e-mail:

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich realizuje zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Starostwo powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, Starostwo niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.

Gdy Starostwo nie zapewni wnioskodawcy dostępności:

 1. w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy) albo
 2. w sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym)
 3. z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności,

klient ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.

Termin na wniesienie skargi to 30 dni – w pierwszym i w drugim przypadku liczony od upłynięcia terminów, natomiast w trzecim przypadku termin ten liczony jest od dnia otrzymania zawiadomienia.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W razie pytań należy kontaktować się z Koordynatorem ds. dostępności Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich – Dorota Izbicki, tel. 77 440 17 64, adres e-mail: koordynator@powiatstrzelecki.pl

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zapewnieniu dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

PDFInformacja o braku dostępności.pdf (477,61KB)
DOCXInformacja o braku dostępności.docx (37,57KB)
PDFWniosek o zapewnienie dostępności.pdf (531,12KB)
DOCXWniosek o zapewnienie dostępności.docx (34,13KB)
PDFWniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej.pdf (676,87KB)
DOCXWniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej.docx (29,30KB)