Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPROSZENIE DLA PRZEDSTAWICIELI NGO DO UDZIAŁU W OBRADACH KOMISJI KONKURSOWEJ OCENIAJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2022

Zarząd Powiatu Strzeleckiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXXV/321/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022” w skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorących udział w konkursie.

Wypełnione formularze zgłoszenia przyjmowane są do dnia 7 kwietnia 2022 r.

w formie pisemnej w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2, pokój 310

lub drogą mailową na adres e-mail: pp@powiatstrzelecki.pl z dopiskiem W TEMACIE: "UDZIAŁ W OBRADACH KOMISJI KONKURSOWEJ"

Termin posiedzenia Komisji zostanie uzgodniony w terminie późniejszym.

 

UWAGA!
Osoby reprezentujące organizacje lub podmioty biorące udział w w/w konkursie nie mogą być członkami komisji konkursowej.

DOC2022 Formularz zgłoszeniowy DO KOMISJI.DOC (55,00KB)