Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2021

Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich

w roku 2021

 

 

Nazwa instytucji

kontrolującej

Czas trwania

kontroli

od - do

Zakres kontroli

1.

Wojewoda Opolski

25.01.-05.02.2021

Działalność Starosty Strzeleckiego, realizującego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa  w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.

2.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

30.03.-12.05.2021

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Powiatu Strzeleckiego za lata 2019-2020 oraz wybranych zagadnień za lata 2018 i 2021

3.

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

20.05.2021

Przestrzeganie i stosowanie przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przez Starostę Strzeleckiego w stosunku do zabytkowego Pomnika Czynu Powstańczego.

4.

Opolski Urząd Wojewódzki

15.07.-31.08.2021

1. Jakość  danych ewidencji gruntów i budynków jako podstawa do udostępnienia danych

2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania

3. Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (za okres od 01.01.2020 do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych)

5.

Wojewoda Opolski

25.10.-27.10.2021

Działalność Starosty Strzeleckiego, realizującego zadania z zakresu administracji rządowej, w zakresie gospodarowania nieruchomością Skarbu Państwa, na której usytuowany jest Pomnik Czynu Powstańczego oraz Amfiteatr na Górze Św. Anny (za okres od 01.01.2021r. do02.09.2021r.)

6.

Wojewoda Opolski

16.11.-23.12.2021

Realizacja zadań obrony cywilnej na obszarze powiatu w okresie od 01 stycznia 2019 r. do dnia kontroli                                                                                                                                                                                                               

7.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu

15.11.-30.12.2021

System szkolenia kandydatów na kierowców w latach 2018-2021

8.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddz.

 w Opolu

06.12.- 23.12.2021

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz prawidłowość wypłacania zasiłków

 

Sporządziła:

Irena Pietrucha