Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2020

Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2020

 

Nazwa instytucji kontrolującej

Czas trwania

kontroli od - do

Zakres kontroli

1.

Wojewoda Opolski

12.05. - 26.05.2020

Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych przekazanych w 2019 r. z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiatowego  Inspektora Nadzoru Budowlanego (okres objęty kontrolą: 01.01.-31.12.2019 r.)

2.

Wojewoda Opolski

08.06. - 30.06.2020

Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych udzielonych w 2019 r. z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
(okres objęty kontrolą: 1.01.-31.12.2019 r.)

3.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu

05.10.2020

Przestrzeganie i stosowanie przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przez właściciela tj. Powiat Strzelecki w stosunku do zabytkowego Amfiteatru zlokalizowanego na Górze Św. Anny w granicach części działek nr 105/1, 281, 280/1, 209, 114, który wpisany jest do rejestru zbytków województwa opolskiego pod numerem 242/2016 z dnia 15.01.2016 r. i zlokalizowany jest w granicach Pomnika historii Góra Św. Anny – komponowany krajobraz kulturowo-przyrodniczy.

4.

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy
w Opolu

25.08. i 09.10.2020

Działania podejmowane przez pracodawcę w celu zapewnienia osobom pracującym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii COVID-19 na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.


Sporządziła: Irena Pietrucha