Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2021 Kadencja 2018-2023

Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2021 Kadencja 2018-20

 

Uchwała Nr XXVI/254/21  Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Strzeleckiego na lata 2021 – 2025.

Uchwała Nr XXVI/255/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021- 2025.

Uchwała Nr XXVI/256/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu profilaktycznego mającego na celu udzielanie specjalistycznej pomocy w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2025”

Uchwała Nr XXVI/257/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 w Powicie Strzeleckim.

Uchwała Nr XXVI/258/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie zamiaru likwidacji szkół.

Uchwała Nr XXVI/259/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2024.

Uchwała Nr XXVI/260/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2021 rokuw sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2021.

Uchwała Nr XXVI /261/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

 

 

 

.