Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Programu wyrównywania różnic między regionami III

Ogłoszenie

Informujemy, iż w dniu 21 grudnia 2020 roku Zarząd Powiatu Strzeleckiego wyraził gotowość realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2021

Szczegółowe informacje o Programie, w tym procedury znajdują
się na stronie internetowej PFRON:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/

Termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B, C, D, F „Programu wyrównywania różnic między regionami III” do Powiatu Strzeleckiego: do dnia 30.01.2021 r.

Wnioski należy przesłać pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie lub dostarczyć osobiście do siedziby Starostwa.

DOCXWzór wniosku.docx

Do wniosku należy przedłożyć dokumenty oraz oświadczenia, o których mowa w Zasadach dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G Programu.

Jednocześnie projektodawca jest zobowiązany do znajomości zapisów programu i procedur „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, które opublikowano na stronie PFRON.