Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Zapisy na bezpłatne usługi Inne bezpłatne porady - lista

 

 
Skorzystaj z darmowej pomocy prawnej Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej
 

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

• Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;

• Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?

• Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;

• Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;

• Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;

• Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?

• Przez Internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;

• Przez telefon: Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich 77 440 17 97.
 

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

UWAGA !!!

Informuję, iż dnia 24.12.2020 r. tj. Wigilia dyżur pełniony w godzinach od 15.00 do 19.00 przez Stowarzyszenie OPPEN został przeniesiony na godziny poranne tj. 8.00 – 12.00. Dnia 24.12.2020 r. tj. Wigilia Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich jest nieczynne, w tym dniu zapisów na nieodpłatne porady prawne można dokonać wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości  pod adresem: https://np.ms.gov.pl/opolskie/strzelecki.

Komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa prawnego na terenie Powiatu Strzeleckiego

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz z 2020 r. poz. 875) nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje, także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

W okresie stanu epidemii od dnia 13 marca 2020 r.  do odwołania zawieszona zostaje na terenie Powiatu Strzeleckiego  stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Obsługa klientów w punktach, także w zakresie nieodpłatnej mediacji, nie będzie świadczona. Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną mogą ją otrzymać wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, komunikator internetowy).

W tym celu osoba w trakcie trwania epidemii nie jest już zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Zapisów można dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu
77 440 17 97 bądź samodzielnie za pośrednictwem systemu informatycznego pod adresem: https://np.ms.gov.pl/opolskie/strzelecki.

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej istnieje możliwość przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej pod numerem telefonu 77 440 17 97 lub na adresem poczty elektronicznej (starostwo@powiatstrzelecki.pl) lub listownie, bezpośrednio do komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich  obsługującej pod względem organizacyjno-technicznym zadanie (Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich  ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie).

INFORMACJA !!!

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym  z COVID-19, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 i innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374)

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich informuję,

iż od dnia 13.03.2020 r. (poniedziałek)  do odwołania

dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego będzie możliwy wyłącznie za pomocą środków komunikacji na odległość (telefon, email, komunikator internetowy, wideorozmowa itp.)

Warunkiem skorzystania ze świadczenia jest wcześniejsze przesłanie mailem
na adres 
monika.przowska@powiatstrzelecki.pl skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego
wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa prawnego zawierającego oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek wraz z oświadczeniem ustanie przez telefon.

Wzór wniosku dostępny na stronie internetowej:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-koronawirusem.html

1.jpeg

Po przesłaniu do urzędu powiatu wniosku należy oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
77 440 17 97.

 

ROK 2020:

 

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego / nieodpłatnej mediacji
na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2020 r.

 

W 2020 roku w Powiecie Strzeleckim  będą funkcjonowały dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji.

UWAGA! Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy się uprzednio na wizytę umówić:

 • telefonicznie pod numerem tel.: 77 440 17 97;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: ;
 • osobiście w budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich – pokój 201 ( II piętro).

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ: Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.


OPIS USŁUGI:
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnymoraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącymsię postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Oto szczegółowe informacje, gdzie są zlokalizowane i w jakich godzinach są czynne punkty:

1. Punkt NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I MEDIACJI prowadzony przez radców prawnych i adwokatów

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
(lokal oznaczony nr 7)

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokatów jest świadczona w następujących dniach i godzinach:

 • Poniedziałek 14.00 - 18.00
 • Środa 14.00 - 18.00
 • Piątek 14.00 - 18.00

( co drugi piątek : 03.01.,  17.01, 31.01., 14.02., 28.02., 13.03., 27.03., 10.04., 24.04., 08.05., 22.05., 05.06., 19.06., 03.07., 17.07., 31.07., 14.08., 28.08., 11.09., 25.09., 09.10., 23.10., 06.11., 20.11., 04.12., 18.12.)

(za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)

 

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez radców prawnych jest świadczona w następujących dniach i godzinach:

 • Wtorek 14.00 - 18.00
 • Czwartek 11.00 - 15.00
 • Piątek 14.00 - 18.00

( co drugi piątek: 10.01.,  24.01, 07.02., 21.02., 06.03., 20.03., 03.04., 17.04., 01.05., 15.05., 29.05., 12.06., 26.06., 10.07., 24.07.,  07.08., 21.08., 04.09., 18.09., 02.10., 16.10., 30.10.,  13.11., 27.11., 11.12., 25.12. )

(za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)

 

2. Punkt NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I MEDIACJIprowadzony przez Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo ul. Stanisława Dubois 18/3, 45-070 Opole, Numer KRS 0000445428 - organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
ul. Dębowa 11
47-120 Zawadzkie
(lokal oznaczony nr. A8)
Punkt jest czynny w PONIEDZIAŁKI W GODZ. 13.00 – 17.00

Urząd Miejski w Leśnicy
ul. 1 Maja 9
47-150 Leśnica
(lokal oznaczony nr. 16)
Punkt jest czynny we WTORKI W GODZ. 14.00-18.00

Urząd Gminy w Jemielnicy 
ul. Strzelecka 67
47-133 Jemielnica
(lokal oznaczony numerem 6 budynek nr 2 – sala posiedzeń)
Punkt jest czynny w ŚRODY W GODZ. 11.30-15.30

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
(lokal oznaczony nr 7)
Punkt jest czynny w CZWARTKI W GODZ. 15.00-19.00 specjalizacja z Nieodpłatnej Mediacji

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe
ul. Sławęcicka 19
47-143 Ujazd
(lokal oznaczony nr 1)
Punkt jest czynny w PIĄTKI W GODZ. 11.00-15.00 

(za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ: Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

OPIS USŁUGI: Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana  o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach. W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie  z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych. W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja.

1. Punkt NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI prowadzony przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz, Numer KRS 00000 20382 - organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert.

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
(lokal oznaczony nr 7)
Punkt jest czynny od PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 7.00-11.00 

PDFKarta informacyjna - Nieodpłatna Pomoc Prawna.pdf (261,40KB)
PDFKarta informacyjna - Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie.pdf (184,11KB)
PDFKarta informacyjna - Nieodpłatna Mediacja.pdf (195,77KB)
PDFKarta informacyjna - Dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.pdf (292,37KB)
PDFHarmonogram na 2020 rok z podziałem na dni.pdf (142,38KB)

Załączone dokumenty:
PDFOświadczenie.pdf (123,50KB)
PDFKlauzula RODO - dla petentów.pdf (96,72KB)
PDFPoradnik - Dziedziczenie ustawowe i testamentowe.pdf (3,70MB)
PDFPoradnik - Mediacje.pdf (812,23KB)
PDFPoradnik - Prawo Rodzinne.pdf (909,14KB)
PDFPoradnik - Upadłość Konsumencka.pdf (667,54KB)

__________________________________________________________________________________________________

 

INFORMACJA

Zgodnie z  art. 8 ust. 8 ustawy o  nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 294) osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Osoby, które  zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej zobowiązane są złożyć staroście w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środkach porozumiewania się na odległość.


PDFOświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf (225,98KB)

Powyższe oświadczenie winno zostać przesłane staroście na adres: wraz z informacją zawierającą Państwa dane kontaktowe pozwalające na skontaktowanie się z Państwem osoby udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dane kontaktowe winny obejmować:
1.      imię i nazwisko,
2.      adres zamieszkania ( celem stwierdzenia właściwości miejscowej Starosty Strzeleckiego ),

3.      numer telefonu.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 781 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny  (Dz. U z 2019 r. poz. 1145) do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

__________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Zgodnie z  art. 8 ust. 8 ustawy o  nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 294) osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowaw ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania lub miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza migowego.

W tym celu prosimy o dokonanie zgłoszenia:
- telefonicznie pod numerem telefonu: 77 440 17 50 / 77 440 17 97

- za pośrednictwem poczty elektronicznej:
- listownie na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Jordanowska 2, 47 -100 Strzelce Opolskie

W przypadku zgłoszenia telefonicznego osoba winna dosłać za pośrednictwem poczty elektronicznej  lub listowanie oświadczenie o którym mowa w art. 4 ust. 2.

PDFOświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf (225,98KB)

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 781 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny  (Dz. U z 2019 r. poz. 1145) do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

__________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ POZA PUNKTEM LUB ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Informuję, iż w/w osoby mają możliwość przekazania anonimowej opinii o udzielnej nieodpłatnej pomocy prawnej:
- telefonicznie pod numerem: 77 440 17 97,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: ,
- listowanie pod adresem: Starostwo Powiatowe Wydział Organizacyjny, ul. Jordanowska 2,
  47 -100 Strzelce Opolskie.

 

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 781 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny  (Dz. U z 2019 r. poz. 1145) do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

__________________________________________________________________________________________________