Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA O TERMINIE KONSULTACJI projektu „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2030"

INFORMUJEMY

na podstawie art. 32  ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057),  art. 39, 40, 41, 54 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), w związku z art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.) oraz na podstawie § 2.1 Załącznika do Uchwały nr XLVIII/406/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27.10.2010 r. Zarząd Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:

 

zostaną przeprowadzone

w dniach od 26.11.2020r. do 16.12.2020r.

konsultacje społeczne projektu „Prognozy oddziaływania
na środowisko projektu Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2030".

 

Projekt „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2030" zostanie opublikowany:

  • na stronie internetowej powiatu www.powiatstrzelecki.pl w dziale Tablica ogłoszeń
  • w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatstrzelecki.pl w dziale Ogłoszenia/ Ogłoszenia Zarządu Powiatu,
  • oraz będzie dostępny w Zespole ds. Promocji Powiatu w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Op. przy ul. Jordanowskiej 2 w Strzelcach Op.

 

Uwagi i wnioski będzie można składać w następujący sposób:

  • konsultacji otwartych elektronicznych za pośrednictwem aktywnego formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie www.powiatstrzelecki.pl,
  • listownie na adres Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2,
  • ustnie do protokołu - dotyczy podmiotów niewymienionych w art.5 ust 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.