Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Edukacja prawna

EDUKACJA PRAWNA

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej przewiduje działania polegające na podnoszeniu świadomości prawnej społeczeństwa dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

  • prawach i obowiązkach obywatelskich;
  • działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
  • mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
  • możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
  • dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 2019 roku zadania te są realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach umowy na prowadzenie punktu poradniczego. Tematyka i forma przedsięwzięć edukacyjnych będzie wynikać z problemów zgłaszanych w toku poradnictwa w danym powiecie. Również starosta, stosownie do lokalnych potrzeb, w umowie z organizacją może wskazać konkretne zapotrzebowanie co do formy lub tematyki edukacji prowadzonej w powiecie w danym roku.

Zadania edukacyjne będą mogły być realizowane w szczególności poprzez opracowanie informatorów i poradników, prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów oraz prowadzeniu kampanii społecznych, w skali lokalnej i w odniesieniu do lokalnych potrzeb.

Poniżej znajdą Państwo przydatne linki do stron zawierających poradniki, informatory oraz artykuły z zakresu edukacji prawnej:

Powiat Strzelecki prowadzi działania w zakresie podnoszenia świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców Powiatu Strzeleckiego. Projekty finansowane są  z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielanie dotacji celowej powiatom a realizują je organizacje pozarządowe wybrane w otwartym konkursie ofert.

W 2024 r. zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zostało powierzone Stowarzyszeniu SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu (https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-strzelecki-2024/). Na w/w stronie znajdują się  materiały informacyjne dotyczące darmowej pomocy prawnej oraz  edukacji prawnej.