Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

W związku z ustawą  z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) informuję, że w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich Koordynatorem do spraw dostępności jest Pani Dorota Izbicki, tel. 77 440 17 64, e-mail: .

 

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

  1. Dokonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów Starostwa w zakresie zapewnienia ich dostępności.
  2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie  z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze  szczególnymi potrzebami.
  3. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do  świadczonych usług.
  4. Prowadzenie działań promujących dostępność.
  5. Przedstawianie Staroście Strzeleckiemu bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.
  6. Opracowanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o którym mowa w art.11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

PDFUstawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.pdf (573,10KB)

PDFUstawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych ...pdf (494,83KB)

PDFZarządzenie Starosty Strzeleckiego z dnia 30 września 2020 r.pdf (159,35KB)

PDFZarządzenie Starosty Strzeleckiego z dnia 30 września 2020 r. - dostępne cyfrowo.pdf (420,32KB)

PDFPlan działania na rzecz poprawy dostępności.pdf (270,22KB)

DOCXPlan działania na rzecz poprawy dostępności - dostępny cyfrowo.docx (19,22KB)

PDFInformacja dla osób niesłyszących.pdf (427,98KB)

DOCXWzór zgłoszenia chęci skorzystania z usługi tłumacza migowego.docx (20,07KB)