Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenia budowy

 


 


 

 
 
Data zgłoszenia

 

Imię i nazwisko lub nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu Adres inwestycji Data wniesienia sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
04.07.2022r. Anna Tomczyk Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Strzelce Opolskie,
ul. Graniczna
  Przyjęto zgłoszenie.
07.07.2022r. Krzysztof Gawrysiak Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Strzelce Opolskie,
ul. Ujazdowska
  Przyjęto zgłoszenie.
08.07.2022r. Agnieszka i Krzysztof Cieleccy Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego Leśnica, ul. Eichendorfa   Przyjęto zgłoszenie.
12.07.2022r. Sylwia Dworaczek Przebudowa instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Strzelce Opolskie,
ul. Klonowa
  Przyjęto zgłoszenie.
14.07.2022r. Marcin Pordzik Rozbudowa istniejącej sieci napowietrznej niskiego napięcia skojarzonej Dolna, ul. Biskupa Cedzicha   Przyjęto zgłoszenie.
14.07.2022r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Budowa stacji gazowej pomiarowej na przyłączu gazowym średniego ciśnienia Zawadzkie   Przyjęto zgłoszenie.
22.07.2022r. Bogdan Sygidus Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Leśnica, ul. Kozielska   Przyjęto zgłoszenie.
01.08.2022r. Katarzyna i Daniel Karpiel Przebudowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Strzelce Opolskie, ul. Osiedle   Przyjęto zgłoszenie.
02.08.2022r. Maria i Hubert Thiel Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Zawadzkie, ul. Opolska   Przyjęto zgłoszenie.
09.08.2022r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o. Budowa sieci średniego ciśnienia. Leśnica, ul. Zdzieszowicka   Przyjęto zgłoszenie.
09.08.2022r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o. Budowa sieci niskiego ciśnienia. Strzelce Opolskie,
ul. Łokietka
  Przyjęto zgłoszenie.
09.08.2022r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o. Budowa sieci średniego ciśnienia. Zawadzkie, ul. Ligonia   Przyjęto zgłoszenie.
18.08.2022r. Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej Budowa instalacji gazowej w budynku punktu przedszkolnego. Leśnica, ul. Klasztorna   Przyjęto zgłoszenie.
25.08.2022r. Zygmunt Raniowski Przebudowa wew. instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Strzelce Op., ul. Strzelców Bytomskich   Przyjęto zgłoszenie.
02.09.2022r. Gmina Kolonowskie Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej Kolonowskie, ul. Colonny   Przyjęto zgłoszenie.
06.09.2022r. Anna Schneider Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Izbicko, ul. Polna   Przyjęto zgłoszenie.
06.09.2022r. Jan Dylla Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Otmice, ul. Kościuszki   Przyjęto zgłoszenie.
08.09.2022r. Gertruda Golletz Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Zawadzkie, ul. Opolska   Przyjęto zgłoszenie.
12.09.2022r. Małgorzata Ullmann Budowa zew. i wew. instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki   Przyjęto zgłoszenie.
14.09.2022r. Tomasz Gabor Budowa zew. i wew. instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Sieroniowice, ul. Ujazdowska   Przyjęto zgłoszenie.
14.09.2022r. Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Przebudowa instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Strzelce Opolskie, ul. Strażacka   Przyjęto zgłoszenie.
14.09.2022r. Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Przebudowa instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Strzelce Opolskie, ul. Strażacka   Przyjęto zgłoszenie.
14.09.2022r. Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Przebudowa instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Strzelce Opolskie, ul. Blokowa   Przyjęto zgłoszenie.
16.09.2022r. Katarzyna Baranowska Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym. Strzelce Opolskie, ul. Krakowska   Przyjęto zgłoszenie.
19.09.2022r. Beata Polańska Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Izbicko, ul. Polna   Przyjęto zgłoszenie.
19.09.2022r. Iwona Szendzielorz Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 35m3 . Sucha.   Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 1a Prawa budowlanego. 
21.09.2022r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia 110PE do 10kPa Strzelce Opolskie, ul. Ogrodowa   Przyjęto zgłoszenie.
23.09.2022r. Jolanta Bauer Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki   Przyjęto zgłoszenie.
23.09.2022r. Maria Mańczyk Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki   Przyjęto zgłoszenie.
30.09.2022r. Kornel Pszowski Budowa instalacji gazowej w budynku usługowym Strzelce Opolskie, ul. Opolska   Przyjęto zgłoszenie.
03.10.2022r. Tauron Dystrybucja S. A.  Budowa sieci elektroenergetycznej poniżej 1kV. Strzelce Opolskie ul. Żeromskiego   Przyjęto zgłoszenie.
11.10.2022r. Bito Technika Magazynowa Sp. z o.o. Rozbudowa instalacji gazowej w budynku hali produkcyjnej. Zimna Wódka, ul. Europejska   Przyjęto zgłoszenie.
13.10.2022r. Adrian Pawełek Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym z usługami. Strzelce Opolskie, ul. Dąbrowskiego   Przyjęto zgłoszenie.
14.10.2022r. Ewa Zelmanowicz-Szłapa Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Izbicko, ul. Powstańców Śl   Przyjęto zgłoszenie.
26.10.2022r. Tauron Dystrybucja S.A. Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nN. Szczepanek,               ul. Krótka   Przyjęto zgłoszenie.
27.10.2022r. Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci elektroenergetycznej poniżej 1 kV. Ujazd, ul. Rubinowa i ul. Bazaltowa   Przyjęto zgłoszenie.
28.10.2022r. Erna Hornig Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Zawadzkie,              ul. Mickiewicza   Przyjęto zgłoszenie.
03.11.2022r. PSG Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Budowa sieci gazowej śr/c Ø 110/63 PE do 0,5 MPa. Sieroniowice,         ul. Strzelecka    Przyjęto zgłoszenie.
10.11.2022r. Gmina Ujazd Budowa oświetlenia ulicznego. Olszowa,                     ul. Komorniki   Przyjęto zgłoszenie.
10.11.2022r. Gmina Ujazd Rozbudowa oświetlenia ulicznego. Zimna Wódka.   Przyjęto zgłoszenie.
15.11.2022r. Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV. Zawadzkie ul. Mickiewicza.   Przyjęto zgłoszenie.
16.11.2022r. PSG Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Budowa sieci gazowej śr/c Ø63PE do 0,5 MPa.

Leśnica ul. Zdzieszowicka i ul. Młyńska

  Przyjęto zgłoszenie.
16.11.2022r. PSG Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Budowa sieci gazowej śr/c Ø63PE do 0,5 MPa. Strzelce Opolskie ul. Pogodna i ul. Deszczowa.   Przyjęto zgłoszenie.
17.11.2022r. PSG Sp. z o.o. s siedzibą w Tarnowie Budowa sieci gazu śr/c Ø63PE do 0,5 MPa Leśnica, ul. Eichendorffa, Kozielska, Kościuszki   Przyjęto zgłoszenie.
24.11.2022r. PSG Sp. z o.o. s siedzibą w Tarnowie Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia 110PE do 10kPa.

Strzelce Opolskie

ul. Bocznicowa

  Przyjęto zgłoszenie.
01.12.2022r. PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Budowa sieci gazowej śr/c do 0,5 MPa

Leśnica, ul. Krasowska, Żeromskiego, Goreckiego

Krasowa

   
02.12.2022r. Kaufland Polsk Markety Sp. z o. o. Sp. j.  Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych przy obiekcie handlowo-usługowym Kaufland. Strzelce Opolskie, ul. Strzelców Bytomskich.