Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenia budowy 2020r.

 
Lp.
Imię i nazwisko lub nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu Adres inwestycji Data wniesienia sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
1 Marek Mazurek Budowa linii kablowej do 1kV (230/400V) Kolonowskie
ul. Dębowa
  Nie wniesiono sprzeciwu.
2.

Polska Spółka Gazownictwa                  Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie

Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu.

Strzelce Opolskie

Plac Żeromskiego,

ul. Chopina,

ul. Ks.Wajdy

  Nie wniesiono sprzeciwu.
3. Gmina Kolonowskie Budowa sieci oświetleniowej niskiego napięcia 0,23 kV. Kolonowskie ul. Pluderska   Nie wniesiono
o sprzeciwu
4 Premium Park 40 Sp. z o.o. Budowa kontenerowej stacji transformatorowej.

Strzelce Opolskie

Pl. Targowy

  Nie wniesiono sprzeciwu
5. EKSPANDER Sp. z o.o. Przebudowa elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia

Zawadzkie

ul. Ks. Wajdy / Opolska

  Nie wniesiono sprzeciwu
6. Gmina Jemielnica Rozbudowa sieci oświetlenia nn.

Jemielnica

ul. Chłopickiego

  Przyjęto zgłoszenie. Nie wniesiono sprzeciwu.
7. Gmina Zawadzkie Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej

Zawadzkie

ul. Księdza Wajdy

  Nie wniesiono sprzeciwu.
8. Piotr Rybicki Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Staniszcze Wielkie

ul. Siewna

  Wydano decyzję sprzeciwu.
9. Gmina Izbicko Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej rozdzielczej. Izbicko ul. Polna   Nie wniesiono sprzeciwu.
10. Dorota i Jarosław Makieła Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego. Strzelce Opolskie,   ul. Fabryczna   Nie wniesiono sprzeciwu.
11. Gmina Izbicko Budowa odcinka sieci kanalizacji rozdzielczej . Ligota Czamborowa, ul. 1 Maja   Nie wniesiono sprzeciwu.
12.

Strzelce Property Development Sp. z o.o.

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z przyłączem elektroenergetycznym. Strzelce Opolskie    ul. Budowlanych   Przyjęto zgłoszenie.Nie wniesiono sprzeciwu.
13. Gmina Leśnica Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego. Łąki Kozielskie dz. 645/1   Nie wniesiono sprzeciwu.
14. Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o. o.
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia

Izbicko,
ul. Powstańców Śl.
ul. Gogolińska

  Nie wniesiono sprzeciwu.