Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pozwolenia zintegrowane

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1396 z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

Miejsce załatwienia sprawy: 
Wydział Ochrony Środowiska - pok. 308 , tel. 4401780

Zasady ogólne: 
Zezwolenie  wydaje się na wniosek,

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego (zgodny z art. 208 Prawo ochrony środowiska) przekłada się w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
  2. Streszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym.
  3. Dowód wniesienia (uiszczenia):
    • opłaty skarbowej,
    • opłaty rejestracyjnej.
  4. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
  5. Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego zawiera dane, o których mowa w art. 184 i art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, mające związek z planowanymi zmianami.

Opłaty :

I. Pozwolenie:

 - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - 2 011 zł;     

- w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikro przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw -506 zł;   

- pozostałe pozwolenia - 506 zł;                                    

Opłatę można  uiścić:

- gotówką w kasie Starostwa lub Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich,

- przelewem na  konto Urzędu Miasta  Strzelce Opolskie -BS Leśnica oddz. Strzelce Opolskie Nr 98 8907 1089 2002 0090 6878 0001

II. Opłata rejestracyjna - wyliczana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz.U. z 2014r.poz.1183). Jeżeli obliczona wysokość opłaty rejestracyjnej jest wyższa niż 12 000 złotych, to opłatę wnosi się w wysokość równoważnej 12 000 złotych. Opłatę rejestracyjną należy dokonać na konto: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3aBGK III O/Warszawa76 1130 1062 0000 0109 9520 0010

Czas oczekiwania : 
Niezwłocznie nie dłużej, niż w ciągu 6 miesięcy, od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty w terminie 14 dni od dnia doręczenia