Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych / regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Udzielenie zezwolenia na wykonywanie  regularnych / regularnych specjalnych  przewozów osób
w krajowym transporcie drogowym

Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, (dostępny w urzędzie)

Załączniki:
•    kserokopia licencji na transport drogowy osób,
•    proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
•    schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
•    potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
•    zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
•    cennik,
•    wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy (wyłącznie autobusy),
•    dowód wpłaty za wydanie zezwolenia na przewozy regularne w krajowym transporcie drogowym osób.

Za wydanie zezwolenia:

Okres ważności zezwolenia      Opłata
  Do 1 roku               -               250 zł
  Do 2 lat                 -                300 zł
  Do 3 lat                 -                350 zł
  Do 4 lat                 -                450 zł
  Do 5 lat                 -                550 zł

Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.

 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (dostępny w urzędzie).

Załączniki:
•    kserokopia licencji na transport drogowy osób,
•    informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu,
•    proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
•    schemat   połączeń   komunikacyjnych   z   zaznaczoną  linią   komunikacyjną i przystankami,
•    potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
•    dowód wpłaty za wydanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób.

Za wydanie zezwolenia:
Okres ważności zezwolenia    Opłata
Do 1 roku             -                125 zł
Do 2 lat               -                 150 zł
Do 3 lat               -                 175 zł
Do 4 lat               -                 225 zł
Do 5 lat               -                 275 zł

Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Strzeleckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

PDFLR1 wniosek o wydanie - zmianę zezwolenia linii regularnych.pdf (361,36KB)
PDFLR2S wniosek o wydanie - zmianę zezwolenia linii regularnych specjalnych.pdf (360,30KB)
PDFLR3SW wniosek o wygaszenie linii regularnych i specjalnych.pdf (165,24KB)