Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenie na kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

Decyzja o zezwoleniu na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym

1. Starosta wydaje zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, w drodze decyzji administracyjnej,
osobie, która przedstawiła następujące dokumenty:

1) orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;
2) orzeczeniem psychologicznym o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;
3) zaświadczeniem o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi;
4) zaświadczenia potwierdzające, że osoba ma być kierującym pojazdem ochotniczej straży pożarnej;
5) dowód uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł


2. Starosta wydaje zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, określając:

1) zakres zezwolenia odpowiadający:
a) rodzajowi ukończonego kursu,
b) zakresowi badań lekarskich i psychologicznych,

2) ważność zezwolenia na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.


PDFwniosek uprzywilejowane.pdf (169,03KB)