Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenia budowy 2017 r.

Zgłoszenia budowy 2017 r.

L.p.

Imię i nazwisko

lub nazwa inwestora

Opis projektowanego obiektu Adres inwestycji Data wniesienia sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
           
1. Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp.
z o.o.
Budowa sieci wodociągowej Ligota Dolna   Nie wniesiono sprzeciwu
2. TAURON Dystrybucja S.A. Budowa napowietrznej linii niskiego napięcia Szymiszów,
ul. Leśna
  Nie wniesiono sprzeciwu.
3. TAURON Dystrybucja S.A. Rozbudowa kablowej linii nN 0,4kV

Jemielnica
ul. Lipowa

  Nie wniesiono sprzeciwu.
4. TAURON Dystrybucja S.A. Rozbudowa napowietrznej i  kablowej linii niskiego napięcia 0,4kV

Strzelce Opolskie  ul. Szpitalna

  Nie wniesiono sprzeciwu.
5. Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków oraz przyłącza elektroenergetycznego Rozmierka
Jędrynie
  Nie wniesiono sprzeciwu.
6. TAURON Dystrybucja S.A. Budowa linii kablowej nN Szymiszów
ul. Fabryczna
  Nie wniesiono sprzeciwu.
7. Gmina Leśnica Budowa ujęcia wody do celów przeciwpożarowych na rzece Padół w km 9+475. Leśnica   Wycofano zgłoszenie.
8. Gmina Jemielnica Rozbudowa sieci oświetleniowej niskiego napięcia. Jemielnica
ul. Stawowa, Wiejska
  Nie wniesiono sprzeciwu
9. Gmina Jemielnica Rozbudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, kolidującej z przebudową ul. Marka Prawego w Jemielnicy.

Jemielnica

ul. Marka Prawego

  Nie wniesiono sprzeciwu.
10. Joachim Gasz Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Leśnica
ul. Ojców Kulawy
  Nie wniesiono sprzeciwu.
11. Gmina Leśnica Budowa linii kablowej 0,4 kV do zasilania oświetlenia ulicznego wraz z dwoma słupami oświetleniowymi. Zalesie Śląskie - Popice
ul. Wiejska
  Nie wniesiono sprzeciwu.
12. Tauron Dystrybucja S.A. Rozbudowa napowietrznej i kablowej linii elektroenergetycznej 0,4 kV. Kolonowskie
ul. Konopnickiej
  Nie wniesiono sprzeciwu
13. Tauron Dystrybucja SA Budowa linii elektroenergetycznej 0,4kV. Borycz
ul. Wojska Polskiego
  Nie wniesiono sprzeciwu
14. Tauron Dystrybucja SA Rozbudowa napowietrznej i kablowej linii elektroenergetycznej 0,4 kV.

Krośnica
ul. Wiejska

  Nie wniesiono sprzeciwu
15. Piotr Kozok Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Strzelce Opolskie ul. Pogodna   Nie wniesiono sprzeciwu
16. Gmina Jemielnica Rozbudowa sieci wodociągowej z odtworzeniem nawierzchni

Jemielnica            ul. Malinowa

  Nie wniesiono sprzeciwu
17. Gmina Strzelce Opolskie Budowa sieci oświetlenia ulicznego.

Strzelce Opolskie ul. 1 Maja