Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2019 Kadencja 2018-2023


 

 


 

Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2019 Kadencja 2018-2023

Uchwała Nr IV/54/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30.01. 2019 roku  w sprawie wyboru członków Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.

Uchwała  Nr IV/55/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30.01. 2019 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2019 roku.

 Uchwałę Nr IV/56/19  Rady Powiatu Strzeleckiego z 30.01.2019 roku w sprawie  ustalenia zasad, na jakich radnym Powiatu Strzeleckiego  przysługują diety.

Uchwała  Nr IV/57/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30.01. 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej nieruchomości  stanowiącej własność Powiatu Strzeleckiego

 Uchwała Nr IV/58/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30.01. 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu  Strzeleckiego na lata 2019-2022.

 Uchwała Nr IV/59/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30.01.2019 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu  Strzeleckiego  na rok 2019.

Uchwała Nr V/60/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27.01.2019 roku zmieniającej Uchwałę Nr III/30/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia tematyki i terminów sesji Rady Powiatu Strzeleckiego na rok 2019.

 Uchwała Nr V/61/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27.01.2019 roku zmieniającej Uchwałę nr XXXVIII/369/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych szkół prowadzonych na terenie powiatu strzeleckiego przez inne niż Powiat Strzelecki organy prowadzące oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości i ich pobrania i wykorzystania.

 Uchwała Nr V/62/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27.02.2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu określający niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych Powiat Strzelecki dodatków do wynagrodzenia i nagród.

Uchwała Nr V/63/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27.02.2019 roku  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy Im. Prałata  J.Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich   umowy dzierżawy .

Uchwała Nr V/64/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27.02.2019 roku  sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w 2019 środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokość środków na ich finansowanie.

Uchwała Nr V/65/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27.02.2019 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2019.

Uchwała Nr V/66/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27.02.2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2019-2022.
Uchwała Nr VI/67/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27.03.2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich

Uchwała Nr VI/68/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27.03.2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem oraz zmiana nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem

Uchwała Nr VI/69/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27.03.2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkół wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

Uchwała Nr VI/70/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27.03.2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego Nr 1 w Leśnicy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Leśnicy w Zespole Placówek Oświatowych w Leśnicy.

Uchwała Nr VI/71/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27.03.2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym im. s. Zofii Moroz przy Domu Pomocy Specjalnej w Kadłubie.

Uchwała Nr VI/72/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27.03.2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem.

Uchwała Nr VI/73/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27.03.2019 rok w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej działającemu pod firmą: „Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego  w Strzelcach Opolskich”.

Uchwała Nr VI/74/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27.03.2019 rok w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego  w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości.

Uchwała Nr VI/75/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27.03.2019 roku w sprawie poparcia dla działań Gminy Gogolin oraz Gminy Krapkowice dotyczące nowej przeprawy na rzece Odrze.

Uchwała Nr VI/76/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27.03.2019 roku w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy Finansowej dla Miasta Opola.

Uchwała Nr VI/78/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27.03.2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2019-2022.

Uchwała Nr VI/79/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27.03.2019 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2019.

Uchwała Nr VII/80/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24.04.2019  roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Strzeleckim za rok 2018 .

Uchwała Nr VII/81/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24.04.2019  roku  zmieniająca Uchwałę Nr III/38/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie :Wyboru członków Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym im. Prałata J.Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich .  

Uchwała Nr VII/82/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24.04.2019  roku w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej dla Gminy Izbicko .    

 Uchwała Nr VII/83/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24.04.2019  roku  zmieniająca Uchwałę Nr III/51/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 r w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2019 .

Uchwała Nr VII/84/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24.04.2019  roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2019-2022.

Uchwała Nr VII/85/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24.04.2019  roku w sprawie budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2019 .

Uchwała Nr VIII/86/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29.05.2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich .  

Uchwała Nr VIII/87/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29.05.2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich, dla którego organem założycielskim jest Powiat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. 

Uchwała Nr VIII/88/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29.05.2019 roku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania za rok 2018 z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem, złożonego przez jednostkę prowadzącą Warsztat – Prowincję Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu oraz oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem w 2018 r.

Uchwała Nr VIII/89/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29.05.2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2018 samorządowej instytucji kultury, dla którego Organizatorem jest Powiat Strzelecki – Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich .

Uchwała Nr VIII/90/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29.05.2019 roku  w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Strzeleckiego wotum zaufania .  

Uchwała Nr VIII/91/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29.05.2019 roku  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Strzeleckiego, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018. 

Uchwała Nr VIII/92/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29.05.2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Strzeleckiego . 

Uchwała Nr VIII/93/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29.05.2019 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku .

Uchwała Nr VIII/94/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29.05.2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2019-2022 .

Uchwała Nr VIII/95/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29.05.2019 roku zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2019 .

Uchwała Nr VIII/96/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29.05.2019 roku w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na  obszarze Powiatu Strzeleckiego od dnia 1 września 2019 r.

Uchwała Nr VIII/97/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29.05.2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr III /53/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2019 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich .  

Uchwała Nr VIII/98/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29.05.2019 roku w sprawie przyjęcia „Apelu Sejmiku Wojewódzkiego w sprawie poparcia protestu  nauczycieli.

Uchwała Nr VIII/99/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29.05.2019 roku w sprawie przyjęcia „Rezolucji dotyczącej uczczenia 100 rocznicy Powstań Śląskich.

Uchwała Nr IX/100/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26.06.2019 roku   w sprawie uchwalenia  „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2024”. 

Uchwała Nr IX/101/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26.06.2019 roku  w sprawie uchwalenia   „ Rocznego Programu współpracy Powiatu Strzeleckiego  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020”.

Uchwała Nr IX/102/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26.06.2019 roku  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Strzeleckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub  roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.   

Uchwała Nr IX/103/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26.06.2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr III/36/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2019 roku.

Uchwała Nr IX/104/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26.06.2019 roku w sprawie  przyjęcia Statutu Powiatu   Strzeleckiego.

Uchwała Nr IX/105/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26.06.2019 roku w sprawie  współdziałania pomiędzy Powiatem Strzeleckim a Gminą Zdzieszowice w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Uchwała Nr IX/106/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26.06.2019 roku w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej Gminie Leśnica.

Uchwała Nr IX/107/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26.06.2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2019-2022.

Uchwała Nr IX/108/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26.06.2019 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu .

 Uchwała Nr X/109/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31.07.2019 roku w sprawie poparcia Uchwały Nr XI/70/2019 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie :sytuacji szpitali powiatowych. 

Uchwała Nr X/110/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31.07.2019 roku w sprawie :wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata  J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości.                                                      

Uchwała Nr X/111/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31.07.2019 roku w sprawie: udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej Gminie Leśnica.

Uchwała Nr X/112/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31.07.2019 roku w sprawie: udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Strzeleckiego na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Nr X/113/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31.07.2019 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia w Statucie Powiatu Strzeleckiego.

Uchwała Nr X/114/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31.07.2019 roku w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej , dla którego podmiotem jest Powiat Strzelecki- Szpitala  Powiatowego im. J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.

Uchwała Nr X/115/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31.07.2019 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Op.

Uchwała Nr X/116/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31.07.2019 roku w sprawie zasad udzielania  i rozmiaru obniżek  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych , dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i  placówkach ,dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki.

Uchwała Nr X/117/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31.07.2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2019-2024.

Uchwała Nr X/118/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31.07.2019 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2019.

Uchwała Nr XI/119/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28.08.2019 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin  poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.

Uchwała Nr XI/120/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28.08.2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Strzelecki dodatków do wynagrodzenia i nagród.

Uchwała Nr XII/121/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25.09.2019 roku w sprawie przyjęcia przedstawionej przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Uchwała Nr XII/122/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25.09.2019 roku w sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2019 r.

Uchwała Nr XII/123/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25.09.2019 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2019 roku planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki -Szpitala Powiatowego im.Prałata J.Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.

Uchwała Nr XII/124/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25.09.2019 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2019 roku planu finansowego samorządowej instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Powiat Strzelecki – Powiatowego Centrum Kultury.

Uchwała Nr XII/125/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25.09.2019 roku uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLV/389/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Uchwała Nr XII/126/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25.09.2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2019-2024.

Uchwała Nr XII/127/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25.09.2019 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2019.

Uchwała Nr XII/128/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25.09.2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr XI/119/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.

Uchwała Nr XII/129/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25.09.2019 roku zmieniającej Uchwałę Nr XI/120/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Strzelecki dodatków do wynagrodzenia i nagród.

Uchwała Nr XII/130/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25.09.2019 roku w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej Gminie Leśnica.

Uchwała Nr XII/131/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25.09.2019 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Strzeleckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Uchwała Nr XII/132/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25.09.2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Strzeleckiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Uchwała Nr XII/133/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25.09.2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredyty długoterminowego.

Uchwała Nr XII/134/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25.09.2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Uchwała Nr XIII/135/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30.10.2019 roku uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Powiatowego im.Prałata J.Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.

Uchwała Nr XIII/136/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30.10.2019 roku w sprawie powierzenia Gminie Kolonowskie wykonania zadania własnego Powiatu Strzeleckiego pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w Gminie Kolonowskie w sezonie zimowym 2019/2020” .

Uchwała Nr XIII/137/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30.10.2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr VIII/97/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 maja 2019roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2019 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.

Uchwała Nr XIII/138/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30.10.2019 roku w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu .

Uchwała Nr XIII/139/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30.10.2019 roku powołania Skarbnika Powiatu.

Uchwała Nr XIII/140/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30.10.2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2019-2024.

Uchwała Nr XIII/141/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 230.10.2019 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2019.

Uchwała Nr XIII/142/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30.10.2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr V/64/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w 2019 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokości środków na ich finansowanie.

Uchwała Nr XIV/143/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27.11.2019 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem  lub zarządzającym jest  Powiat Strzelecki, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała Nr XIV/144/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27.11.2019 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie

 Powiatu Strzeleckiego w 2020 roku.

Uchwała Nr XIV/145/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27.11.2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr V/64/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w 2019 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokości środków na ich finansowanie.

Uchwała Nr XIV/146/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27.11.2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2019-2024.

Uchwała Nr XIV/147/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27.11.2019 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2019.

Uchwała Nr XIV/148/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27.11.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzeleckiego.

Uchwała Nr XV/149/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 18.12.2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020.

Uchwała Nr XV/150/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 18.12.2019 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na rok 2020.

Uchwała Nr XV/151/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 18.12.2019 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Strzeleckiego na rok 2020 .

Uchwała Nr XV/152/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 18.12.2019 roku w sprawie stanowiska dotyczącego sytuacji Szpitala Powiatowego im.Prałata J.Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.

Uchwała Nr XV/153/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 18.12.2019 roku zmieniającej Uchwałę Nr XIII/137/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30.10.2019 roku w sprawie  zatwierdzenia planu finansowego i  inwestycyjnego na rok 2019 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego   w Strzelcach Opolskich

Uchwała Nr XV/154/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 18.12.2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego
i inwestycyjnego na rok 2020 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.

Uchwała Nr XV/155/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 18.12.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości.

Uchwała Nr XV/156/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 18.12.2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2019-2024.

Uchwała Nr XV/157/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 18.12.2019 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2019.

Uchwała Nr XV/158/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 18.12.2019 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz określenia ostatecznego terminu ich realizacji w roku budżetowym 2020.

Uchwała Nr XV/159/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 18.12.2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2020-2020.

Uchwała Nr XV/160/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 18.12.2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2020 .

Uchwała Nr XV/161/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 18.12.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzeleckiego.

Uchwała Nr XV/162/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 18.12.2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Uchwała Nr XV/163/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 18.12.2019 roku w spawie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Strzelecki, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała Nr XV/164/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 18.12.2019 roku w spawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości przez Szpital Powiatowy im. Prałata  J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.

Uchwała Nr XV/165/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 18.12.2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.