Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2018

Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2018

 

 

Nazwa instytucji kontrolującej

Czas trwania

kontroli od - do

Zakres kontroli

1.

Wojewoda Opolski

02.02.2018

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy Powiatu Strzeleckiego, tj. Starostę Strzeleckiego i Radę Powiatu Strzeleckiego (w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 stycznia 2018)

2.

Wojewoda Opolski

07.05. - 29.06.2018

Działanie Starosty Strzeleckiego jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie:
- Proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków
- Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
- Stan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne pod względem kompletności i pokrycia obszarowego oraz zgodności z przekazywaną sprawozdawczością
- Realizacja zaleceń pokontrolnych z dnia 5 sierpnia 2015 r.

3.

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

08.06.2018

Kontrola w ramach projektu „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny  nr POIS.08.01.00-00-0124/17.

4.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

27.08. - 31.08.2018

Czynności kontrolno-rozpoznawcze w lasach prywatnych znajdujących się na terenie powiatu strzeleckiego

5

Wojewoda Opolski

20.11. - 14.12.2018

Realizacja przez powiat obowiązku wynikającego z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (okres objęty kontrolą 01.01.2018 r. – 20.11.2018 r.)

6

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

12.12. - 18.12.2018

1. Ocena działań organu zmierzających do ustalenia wykonania i egzekwowania obowiązku rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowych obiektów budowlanych, wybudowanych na podstawie skutecznie dokonanych zgłoszeń,
2. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
– ustalenie ich zakresu, przyczyn i skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych
3. sformułowania zaleceń zmierzających do ich usunięcia
(okres od 2016 r. do I kwartału 2018 r.)

 

Sporządziła: Irena Pietrucha