Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2018 Kadencja 2018-2023


Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2018 Kadencja 2018-2023

Uchwała Nr I/1/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 21.11.2018 roku w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.

Uchwała Nr I/2/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 21.11.2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Strzeleckiego.

Uchwała Nr I/3/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 21.11.2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Strzeleckiego.

Uchwała Nr I/4/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 21.11.2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Strzeleckiego.

Uchwała Nr I/5/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 21.11.2018 roku w sprawie wyboru Starosty Powiatu Strzeleckiego.

Uchwała Nr I/6/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 21.11.2018 roku w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Strzeleckiego.

Uchwała Nr I/7/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 21.11.2018 roku w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Strzeleckiego.

Uchwała Nr I/8/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 21.11.2018 roku w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Strzeleckiego.

Uchwała Nr I/9/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 21.11.2018 roku w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Strzeleckiego.

Uchwała Nr I/10/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 21.11.2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Strzeleckiego.

 

Uchwała Nr II/11/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28.11.2018 roku w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej oraz określenia jej składu osobowego.

Uchwała Nr II/12/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28.11.2018 roku w  sprawie:  powołania Komisji skarg, wniosków i petycji oraz określenia jej składu osobowego.

Uchwała Nr II/13/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28.11.2018 roku w sprawie: określenia składu osobowego i przedmiotu działania Komisji Bezpieczeństwa.

Uchwała Nr II/14/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28.11.2018 roku w sprawie: określenia składu osobowego i przedmiotu działania Komisji Budżetu.

Uchwała Nr II/15/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28.11.2018 roku w sprawie: określenia składu osobowego i przedmiotu działania Komisji Edukacji.

Uchwała Nr II/16/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28.11.2018 roku w sprawie: określenia składu osobowego i przedmiotu działania Komisji Gospodarczej.

Uchwała Nr II/17/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28.11.2018 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Strzeleckiego w kadencji 2018 – 2023.

Uchwała Nr II/18/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28.11.2018 roku w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Strzeleckiego w kadencji 2018 – 2023.

Uchwała Nr II/19/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28.11.2018 roku w sprawie: wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Strzeleckiego w kadencji 2018 – 2023.

Uchwała Nr II/20/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28.11.2018 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu Strzeleckiego w kadencji 2018 – 2023.

Uchwała Nr II/21/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28.11.2018 roku w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu Strzeleckiego w kadencji 2018 – 2023.

Uchwała Nr II/22/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28.11.2018 roku w sprawie: wyboru Sekretarza Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu Strzeleckiego w  kadencji 2018 – 2023.

Uchwała Nr II/23/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28.11.2018 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu Strzeleckiego w kadencji 2018 – 2023.

Uchwała Nr II/24/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28.11.2018 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu Rady Powiatu Strzeleckiego w kadencji 2018 – 2023.

Uchwała Nr II/25/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28.11.2018 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Powiatu Strzeleckiego w kadencji 2018 – 2023.

Uchwała Nr II/26/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28.11.2018 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarczej Rady Powiatu Strzeleckiego w kadencji 2018 – 2023.

Uchwała Nr II/27/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28.11.2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminów obowiązujących w toku prac nad projektem uchwały budżetowej na rok 2019.

Uchwała Nr II/28/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28.11.2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2018-2021.

Uchwała Nr II/29/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28.11.2018 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018.

 

Uchwała Nr III/30/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19.12.2018 roku w sprawie: uchwalenia tematyki i terminów sesji Rady Powiatu Strzeleckiego na rok 2019.

Uchwała Nr III/31/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19.12.2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2019.

Uchwała Nr III/32/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19.12.2018 w sprawie zatwierdzenia planów komisji stałych na rok 2019

Uchwała Nr III/33/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19.12.2018 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/270/2002 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 stycznia 2002 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Strzeleckiego do Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska”

Uchwała Nr III/34/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19.12.2018 w sprawie: ustalenia zasad, na jakich radnym Powiatu Strzeleckiego przysługują diety

Uchwała Nr III/35/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19.12.2018 w sprawie: desygnowania delegata Rady Powiatu Strzeleckiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich

Uchwała Nr III/36/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19.12.2018 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego

Uchwała Nr III/37/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19.12.2018 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/379/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w 2018 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokości środków na ich finansowanie

Uchwała Nr III/38/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19.12.2018 w sprawie: wyboru członków Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

Uchwała Nr III/39/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19.12.2018 w sprawie: zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

Uchwała Nr III/40/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19.12.2018 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/372/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej działającemu pod firmą: ,,Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich”

Uchwała Nr III/41/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19.12.2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania za lata 2017-2018 z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Strzeleckiego na lata 2015 - 2018”

Uchwała Nr III/42/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19.12.2018 w sprawie: przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Strzeleckiego na lata 2019 – 2022”

Uchwała Nr III/43/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19.12.2018 w sprawie: zmiany statutu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Górze Św. Anny

Uchwała Nr III/44/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19.12.2018 w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku

Uchwała Nr III/45/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19.12.2018 w sprawie wydelegowania radnych Rady Powiatu Strzeleckiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w kadencji 2017-2020

Uchwała Nr III/46/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19.12.2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Uchwała Nr III/47/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19.12.2018 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  2018 oraz określenia ostatecznego terminu ich realizacji w roku budżetowym 2019

Uchwała Nr III/48/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19.12.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2018-2021

Uchwała Nr III/49/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19.12.2018 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018

Uchwała Nr III/50/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19.12.2018 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2019 -2022

Uchwała Nr III/51/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19.12.2018 w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2019

Uchwała Nr III/52/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19.12.2018 zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/448/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 października 2018  roku  w sprawie  zatwierdzenia planu finansowego i  inwestycyjnego na rok 2018 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego   w Strzelcach Opolskich

Uchwała Nr III/53/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19.12.2018 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2019 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich