Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ochrona danych osobowych

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:

Sylwia Lechowicz
e-mail: iod@powiatstrzelecki.pl

DOCX01. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych -oświadczenia majątkowe.docx (16,08KB)
DOCX02. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych Biuro Rady Powiatu-petycja.docx (10,96KB)
DOCX03. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych Biuro Rady Powiatu-skargi wnioski.docx (11,09KB)
DOCX04. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych Wydział Architektoniczno - Budowlany - pozwolenie na budowę.docx (11,43KB)
DOCX05. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych Wydział Dróg Powiatu.docx (11,32KB)
DOCX06. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych Wydział Edukacji Kultury Kultury Fizycznej i Turystyki.docx (11,38KB)
DOCX07. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych Wydział Finansowy.docx (11,05KB)
DOCX08. Klauzula inf. dot przetwarzania danych - Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.docx (11,65KB)
DOCX09. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych Wydział Inwestycji i Zarządzania Funduszami.docx (10,84KB)
DOCX10. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych Wydział Komunikacji i Transportu.docx (11,29KB)
DOCX11. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych Wydział Ochrony Środowiska.docx (12,33KB)
DOCX12. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych Wydział Organizacyjny - Nagrania sesji radnych.docx (10,79KB)
DOCX13. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych Wydział Organizacyjny - Nieodplatna pomoc prawna.docx (10,90KB)
ODT14. klazuzula infiormacyjna -NPP Adwokaci.odt (58,82KB)
DOCX15. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych Wydział Organizacyjny - Sprowadzenie zwłok z zagranicy.docx (11,68KB)
DOCX16. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych Wydział Promocji Powiatu-Jubilaci.docx (10,56KB)
DOCX17. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych Wydział Zarządzania Kryzysowego.docx (10,79KB)
DOCX18. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych Wydział Organizacyjny - Nabór kandydatów.docx (11,09KB)
DOCX19. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych Wydział Organizacyjny - pracownicy.docx (8,37KB)
DOCX20. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych Powiatowy Rzecznik Konsumenta.docx (11,21KB)
DOCX21. Klauzula informacyjna dot. Monitoringu Wizyjnego.docx (10,89KB)
DOCX22. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych Wydział Promocji Powiatu-konkurs.docx (10,56KB)
DOCX23. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych IOD.docx (10,85KB)
DOCX24. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych Wydział Promocji Powiatu-Patronat Starosty Strzeleckiego.docx (10,92KB)
DOCX25. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich OGÓLNA.docx (11,01KB)
DOCX26. Klauzulainformacyjna - UPUBLICZNIANIE WIZERUNKU osób uczestniczących w wydarzeniach.docx (7,96KB)
DOCX27. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych-udzielenie zamówienia publicznego.docx (11,23KB)
DOCX28. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych-PZP.docx (11,14KB)
DOCX29. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych Biuro Rady - Radni.docx (16,58KB)
DOCX30. Regulamin fanpage FB Powiatu Strzeleckiego oraz Klauzula Informacyjna.docx (21,79KB)