Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KONTO GEODETY

Aby możliwe było korzystanie z internetowego kanału komunikacji pomiędzy wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych a Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Strzelcach Opolskich, należy uzyskać dane dostępowe — nazwę Użytkownika (login) i hasło do Konta Geodety.

W tym celu należy:
1. W przeglądarce otworzyć poniższą stronę internetową: 
https://geoportal.powiatstrzelecki.pl
2. Po pojawieniu się geoportalu Powiatu Strzeleckiego, z prawej strony ekranu ,wybrać zakładkę „LOGOWANIE”.
3. Następnie przejść do Portalu jednostek wykonawstwa geodezyjnego.
4. Z prawej strony ekranu wybrać polecenie „Rejestracja”.
5. Wypełnić otwarty formularz o brakujące dane, tj. dane podmiotu gospodarczego, dane osoby reprezentującej, hasło itd.
6. Wypełniony „wniosek o nadanie identyfikatora…” wygenerować z systemu i wydrukować  w dwóch egzemplarzach, podpisać i dostarczyć do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Strzelcach Opolskich mieszczącego się w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Jordanowskiej 2.
7. Na podstawie przedłożonego wniosku zostanie przygotowana stosowna umowa
8. Administrator systemu ERGO na podstawie zawartej umowy przydzieli uprawnienia do korzystania z Konta Geodety.
9. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel.  77 440 17 38.