Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Dotacje na zabytki

Powiat  Strzelecki udziela dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na podstawie Uchwały Nr IX/102/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 czerwca 2019 roku. Załącznikiem Nr 1 do w/w uchwały jest wniosek do Rady Powiatu Strzeleckiego o udzielenie dotacji celowej (w załączeniu).  Zgodnie z  § 3 ust. 1 powyższej uchwały „Wnioski w sprawie udzielenia dotacji należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie w terminie do 30 kwietnia roku, w którym dotacja ma być udzielona”. Środki finansowe na dotacje zostają określone przez Radę Powiatu Strzeleckiego w uchwale budżetowej.

PDFUchwała Nr XXXII.pdf (335,61KB)
PDFZałącznik nr 1 do uchwały Nr XXXII.pdf (545,80KB)
DOCXZałącznik nr 1 do uchwały Nr XXXII edytowalny.docx (26,88KB)