Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2017

Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich

w roku  2017

 

 

Nazwa instytucji kontrolującej

Czas trwania

kontroli od - do

Zakres kontroli

1.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

10.01.- 07.03.

2017

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za 2015 r. oraz wybranych zagadnień za lata 2014 i 2016

2.

Wojewoda Opolski

15.05.-26.05.

2017

Prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanych w 2016 r. na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (1 stycznia–31 grudnia 2016 r.)

3.

Marszałek Województwa Opolskiego

24.05.2017

Kontrola trwałości projektu pn.: Zagospodarowanie terenu zdegradowanego byłego budynku CASINO poprzez utworzenie multipleksu usług kulturowych, społecznych i edukacyjnych w Strzelcach Opolskich”, nr WND-RPOP.06.02.00-16-017/10

4.

Ministerstwo Finansów

Departament Audytu Środków Publicznych

7.08.2017

Audyt projektu „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach, RPOP.10.04.00-16-0001/16

5

Wojewoda Opolski

25.10.2017

Realizacja zadania nieodpłatnej pomocy prawnej

6

Opolski Wojewódzki Inspektor Sanitarny

27.10.2017

Kontrola inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa ciągu komunikacyjnego północnego obejścia i komunikacji gospodarczej miasta Strzelce Opolskie.” - Etap I – odcinek nr 1 „Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej
w Strzelcach Op.”

7

Państwowa Powiatowa Straż Pożarna

w Strzelcach Opolskich

22.11.2017

Czynności kontrolno - rozpoznawcze w obiekcie Starostwa Strzeleckiego

 

 

Sporządziła:

Irena Pietrucha