Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich

Projekt zrealizowany w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

 

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich”

 

Cel projektu:

  • przebudowa drogi na odcinku 1274 m, z ujednoliceniem parametrów technicznych przekroju poprzecznego drogi do następujących wartości: 

- jezdnia o przekroju 2 x 3,50m;

- pobocza gruntowe 2 x 1,25m;

- chodnik o szerokości 2,00m

  • wzmocnienie konstrukcji jezdni dla kategorii obciążenia ruchem KR4 oraz dopuszczalnego obciążenia 115 kN.
  • przebudowa 2 skrzyżowań: z drogą gminną (ul. Leśna) i z drogą powiatową nr 1804 O (ul. Osiecka).
  • wyprofilowanie i oczyszczenie rowów. 
  • nowe oznakowanie,
  • wykonanie nowego aktywnego oznakowania przejścia dla pieszych,
  • wyrównanie i wyprofilowanie poboczy gruntowych 2 x 1,25m;
  • montaż 122 m ekranów akustycznych

 

 

Długość przebudowanej drogi: 1,274 km

Źródła finansowania:

Wydatki kwalifikowane: 1.675.956,00 PLN

Dotacja celowa z budżetu  państwa w 2017 r. na dofinansowanie projektu: 837.978,00 PLN

Wkład własny budżetu powiatu 837.978,00 PLN

Projekt zrealizowany w 2017 r.