Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna - Etap 2 droga na terenie gminy Leśnica

Projekt zrealizowany w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

 

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna - Etap 2 droga na terenie gminy Leśnica”

 

Cel projektu:

 • przebudowa drogi na odcinku 1983 m.
 • powierzchnia jezdni po przebudowie: 12403m2,
 • wzmocnienie konstrukcji jezdni dla kategorii obciążenia ruchem KR3
 • przebudowa zniszczonej konstrukcji jezdni z poszerzeniem do szer. 6,0 m,
 • budowa chodnika o pow. 584,0 m2,
 • przebudowa 2 skrzyżowań: z drogami powiatowymi nr 1412 O i 1818 O.
 • wyprofilowanie i oczyszczenie rowów na odcinku 1500m. 
 • nowe oznakowanie,
 • wykonanie nowego aktywnego oznakowania przejścia dla pieszych,
 • wyrównanie i wyprofilowanie poboczy gruntowych o szerokości 1,0 m,
 •  

 

Długość przebudowanej drogi: 1,983 km

Źródła finansowania:

Wydatki kwalifikowane: 1.202.254,19 PLN

Dotacja celowa z budżetu  państwa w 2017 r. na dofinansowanie projektu: 601.127,09 PLN

Wkład własny budżetu powiatu 601.127,10 PLN

Projekt zrealizowany w 2017 r.