Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami należą do jednostek samorządu terytorialnego (JST) każdego szczebla art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.). Ochrona zabytków znajdujących się na terenie powiatu należy do jednych z obowiązków i kompetencji samorządu lokalnego w tym powiatowego. Zadania stojące przed organami administracji publicznej, precyzuje wymieniony art. 4 Ustawy o z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r.  poz.1446 z późn. zm.). Zgodnie z art. 82. ust. 2 w/w ustawy „Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru jest zadaniem z zakresu administracji publicznej”. W Powiecie Strzeleckim dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków udzielamy na podstawie Uchwały Nr XLVI/400/10 z dnia 17 września 2010 roku Rady Powiatu Strzeleckiego. Dotacja może zostać udzielona podmiotom posiadającym tytuł prawny do zabytku położonego na terenie powiatu strzeleckiego. Środki finansowe na dotacje zostają określone przez Radę Powiatu Strzeleckiego w uchwale budżetowej. Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Powiat Strzelecki prowadzi wykaz udzielonych dotacji oraz informuje inne organy uprawnione do udzielania dotacji o udzielonych dotacjach