Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2016

Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich

w roku  2016

 

 

Nazwa instytucji kontrolującej

Czas trwania

kontroli od - do

Zakres kontroli

1.

ZUS Opole

26.04.-13.05.

2016

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych
i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń  społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

2.

Wojewoda Opolski

28.04.-29.04.

2016

Kontrola realizacji projektu pn. „Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko – Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice”.

3.

Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu

14.06.-07.11.

2016

Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia, na 2013 rok

4.

Archiwum Państwowe

w Opolu

24.10.2016

Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

5

Wojewoda Opolski

25.11.2016

Kontrola stanu przygotowań i realizacji zadań obrony cywilnej na terenie powiatu

 

 

Sporządziła:

Irena Pietrucha

 

PDFBIP kontrole 2016.pdf (67,38KB)