Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Skargi i wnioski Starostwa Powiatowego

Rejestr skarg i wniosków Starostwa Strzeleckiego

 1.   Podmiot udostępniający informację: Powiat Strzelecki,

 2.   Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za treść informacji: Iwona Tyslik, Wydział Orgnizacyjny, pokój nr 201, tel. (077) 440-17-51, w razie niepobecności zastępstwo pełni Urszula Król pokój nr 201, tel. (077) 440-17-51.

 3.    Imię i nazwisko osoby, która wytworzyła informację: Iwona Tyslik

 4.    Imię i nazwisko osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu     Informacji Publicznej: Iwona Tyslik

 5.   Czas udostępnienia informacji: nieokreślony.

Wzór karty rejestru


 

L.p.


 

Data wpływu


 

Zgłaszający


 

Treść skargi (wniosku)


 

Przekazanie do rozpatrzenia


 

Wyznaczony

termin rozpatrzenia


 

   Data faktycznego załatwienia


 

Sposób załatwienia

Komu

dnia


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

 


 


 


 


 


 


 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu § 21 pkt 2.