Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje nieudostępnione

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. W związku z tym informujemy, że:
Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Starostwo Powiatowe
w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

 1. Wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego ,
 2. Udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych powiatu oraz udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Starostwie Powiatowym.
 3. Jeżeli informacja  może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego
 4. Dokumenty należy składać osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego, przesłać drogą elektroniczną poprzez adres e-mail:  lub przesłać pocztą na adres:
  Starostwo Powiatowe
  ul. Jordanowska 2
  47-100 Strzelce Opolskie
 5. Dostęp do informacji publicznej jest ograniczony w przypadkach:
  • Informacji niejawnej (tajemnicy państwowej i służbowej),
  • Informacji stanowiącej tajemnicę ustawowo chronioną (tajemnicę zawodową lub jednostki organizacyjnej),
  • Ze względu na prywatność osoby fizycznej, z dwoma wyjątkami:
   - ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach fizycznych pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym
   o warunkach powierzania i wykonywania funkcji,
   - osoba fizyczna rezygnuje z przysługującej ochrony jej prywatności.
 6. Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli Urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. O wysokości opłaty wnioskodawca zostanie poinformowany
  w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku - art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

Plik do pobrania:

DOCWniosek o udostępnienie informacji publicznej.doc (46,50KB)