Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. (077) 440-17-22 
Na podstawie umowy zlecenia pełnione są dyżury we wtorki w godz. 800 - 1200 pokój 309

Do podstawowych zadań stanowiska do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy należy: 

W zakresie ustawy - Kodeks pracy oraz rozporządzenia w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

1. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz ochrony przeciw pożarowej,
2. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych przypadkach nieprzestrzegania obowiązujących przepisów i zasad bhp oraz p. poż.,
3. wydawanie poleceń usunięcia uchybień w zakresie bhp oraz kontrola wykonania tych poleceń,
4. prowadzenie szkoleń wstępnych ogólnych z zakresu bhp,
5. sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz jej przechowywanie,
6. doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bhp,
7. opiniowanie szczegółowych instrukcji bhp na poszczególnych stanowiskach pracy,
8. współdziałanie przy realizacji nakazów,wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
9. kontrola aktualności zaświadczeń lekarskich stwierdzających zdolność do pracy na zajmowanym stanowisku.
10. Ocenianie i dokumentowanie ryzyka zawodowego występującego przy określonych pracach.

Jerzy Lemke