Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

W Archiwum Zakładowym Starostwa znajdują się akta byłego Urzędu Rejonowego wraz z działającym przy nim Gospodarstwie Pomocniczym, akta zlikwidowanego Zespołu Szkół Specjalnych w Strzelcach Opolskich oraz akta wytworzone przez Starostwo. Akta mogą być wykorzystywane przez potencjalnych użytkowników bądź to na miejscu -  w lokalu archiwum lub poprzez wypożyczenie poza pomieszczenie archiwum - co następuje na podstawie karty udostępniania akt, podpisanej przez kierownika komórki organizacyjnej. Istnieje również możliwość udostępnienia akt dla celów naukowo – badawczych, co odbywa się po uzyskaniu zgody od Starosty.
Ubiegający się o zgodę na skorzystanie z zasobów archiwum, powinni okazać wcześniej zaświadczenie z uczelni lub instytucji, dla której pracują. Możliwe do udostępnienia są tylko akta nie zawierające klauzuli poufności. Korzystanie z tych akt odbywać się może tylko pod nadzorem pracownika archiwum, w udostępnionym przez niego wcześniej pomieszczeniu. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest wydanie akt poza zakład pracy. Odbywa się to jednak tylko w wyjątkowych sytuacjach: np. na wniosek sądu i prokuratury, policji, zakładu ubezpieczeń społecznych lub innego zakładu, który pisemnie udowodni taką potrzebę. Wypożyczanie akt odbywa się wtedy za zgodą Starosty i na dokładnie określony termin.