Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
ul. Jordanowska 2, pok. 6  47-100 Strzelce Opolskie
tel. (077) 440-17-56

mail:

pok. 8

Dnia 23. 02. 05. na Sesji Rady Powiatu w Strzelcach Opolskich został powołany uchwałą nr XXX/272/05 - Powiatowy Rzecznik Konsumentów, którym została pani  Małgorzata Płaszczyk-Waligórska.
                             

Do podstawowych zadań Rzecznika należy :

W zakresie ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
1. prowadzenie spraw, należących do właściwości powiatowego rzecznika konsumentów w zakresie ochrony konsumenta , określonych ustawą o Państwowej Inspekcji Handlowej oraz innymi przepisami, 
2. wnioskowanie o wszczęcie postępowania antymonopolowego, 
3. zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów , 
4. wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów, 
5. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów , 
6. współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów , 
7. występowanie z roszczeniami o: zaniechanie niedozwolonych działań, usunięcie skutków niedozwolonych działań, złożenie oświadczenia przez przedsiębiorców, którzy dokonali czynu nieuczciwej konkurencji.

Godziny pracy Rzecznika

poniedziałek   od 7:00 - 14:00

wtorek           od 7:00 - 15:00

środa             od 7:00 - 15:00

czwartek        od 7:00 - 16:00

piątek            od 7:00 - 15:00

W przypadku problemów konsumenckich można dzwonić po poradę również do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu - tel. 77 454 50 88
W sprawach telekomunikacyjnych porady można uzyskać w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej w Opolu - tel. 77 453 69 81