Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Wydział Zarządzania Kryzysowego 
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77 440 17 66  
pok. 301

e-mail:  

Do podstawowych zadań i kompetencji Wydziału należy, prowadzenie działań w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego, a w szczególności:   

 • opracowywanie i utrzymywanie w aktualności dokumentacji planistycznej w zakresie planowania operacyjnego;

 • realizacja zadań w przedmiocie stanowisk kierowania, w tym opracowanie wymaganej dokumentacji;

 • opracowywanie i utrzymywanie w aktualności planu przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia powiatu strzeleckiego na potrzeby obronne państwa;

 • realizacja zadań związanych z natychmiastowym uzupełnieniem sił zbrojnych w trybie akcji kurierskiej oraz opracowywanie zbiorczych sprawozdań w tym zakresie;

 • opracowywanie dokumentacji planistycznej w sferze szkoleń obronnych;

 • organizacja systemu stałego dyżuru Starosty oraz opracowywanie dokumentacji, w tym zakresie;

 • realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza (HNS);

 • prowadzenie działalności kontrolnej w sferze obrony cywilnej w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu powiatu;

 • opracowywanie i uzgadnianie planów działania w zakresie obrony cywilnej;
 • ustalanie wykazu instutucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacynych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie powiatu, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięc w zakresie obrony cywilnej;
 • obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 • udział w monitorowaniu, planowaniu, reagowaniu i usuwaniu skutków zagrożeń na terenie powiatu;
 • prowadzenie działalności w zakresie ochrony przeciwpowodziowej;
 • współpraca z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu;
 • obsługa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
 • organizacja kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu.

  Rajmund Suhs - Naczelnik Wydziału