Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Wydział Zarządzania Kryzysowego 
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77 440 17 66  
pok. 301

e-mail:  

Do podstawowych zadań i kompetencji Wydziału należy, prowadzenie działań w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego, a w szczególności:   

 • Opracowywanie i utrzymywanie w aktualności planu operacyjnego funkcjonowania powiatu w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz nadzorowanie opracowania szczegółowych planów realizacji zadań przez zobowiązane do tego jednostki organizacyjne i wydziały starostwa;
 • Sporządzanie wypisów z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu dla organów samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych oraz koordynowanie opracowania planów operacyjnych przez te jednostki;
 • Realizacja zadań w przedmiocie stanowisk kierowania, w tym opracowanie wymaganej dokumentacji;
 • Opracowywanie i utrzymywanie w aktualności planu przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia powiatu strzeleckiego na potrzeby obronne państwa;
 • Realizacja zadań związanych z natychmiastowym uzupełnieniem sił zbrojnych w trybie akcji kurierskiej oraz opracowywanie zbiorczych sprawozdań w tym zakresie;
 • Realizacja zadań w sferze szkoleń obronnych;
 • Organizacja systemu stałego dyżuru Starosty oraz opracowywanie dokumentacji w tym zakresie;
 • Realizacja zadań wynikających w obowiązków państwa - gospodarza (HNS).
 • Realizacja zadań w sferze obrony cywilnej
 • zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
 • Przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,
 • Planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
 • Obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 • Udział w monitorowaniu, planowaniu, reagowaniu i usuwaniu skutków zagrożeń na terenie powiatu,
 • Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego,
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;
 • Zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
 • Organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej;
 • Organizacja prac Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 • Prowadzenie działalności w zakresie ochrony przeciwpowodziowej,
 • Opracowanie i aktualizacja planu operacyjnego ochrony przed powodzią,
 • Prowadzenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego,
 • Współpraca z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu,
 • Uzgadnianie planów pracy powiatowych służb, inspekcji i straży
 • Obsługa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 • Organizacja kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu,
 • Współpraca z administracją wojskową,
 • Unieszkodliwienie, usuwanie, transport i utylizacja padłej zwierzyny domowej lub leśnej na pasie drogowym dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego.

 

Rajmund Suhs - Naczelnik Wydziału