Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny 
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77 440-17-03,  440-17-21, 440-17-50, 440-17-51, 440-17-52, 440-17-55, 440-17-57, 440-17-59, 440-17-64

pok. 109, 201, 206 - 210, 215, 312

Wydział zajmuje się następującymi sprawami: 

 1. Prowadzenie Biura Rady Powiatu; pok. 208 tel. 77 440-17-51

 2. Współpraca z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej; pok. 312 tel. 77 440-17-59

 3. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o wychowaniu w  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w zakresie dotyczącym zadań powiatu; pok. 312 tel. 77 440-17-59

 4. Nadzór nad działalnością stowarzyszeń innych niż stowarzyszenia samorządowe; pok.207 tel. 77 440-17-55

 5. Prowadzenie sekretariatu Starosty; pok. 206 tel. 77 440-17-03

 6. Obsługa pracowników starostwa powiatowego oraz dyrektorów jednostek powiatowych w zakresie kadr;pok. 209 tel. 77 440-17-57

 7. Podejmowanie decyzji o przekazaniu zwłok szkołom wyższym; Udzielanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa pok. 215 tel. 77 440-17-64

 8. Przyjmowanie skarg i wniosków kierowanych do Zarządu i Starosty; pok. 208 tel. 77 440-17-51

 9. Obsługa Zarządu Powiatu; pok. 208 tel. 77 440-17-51

 10. Prowadzenie spraw związanych z zawartymi przez Powiat umowami i porozumieniami; pok. 215 tel. 77 440-17-64

 11. Obsługa posiedzeń Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych; pok. 312 tel. 77 440-17-59

 12. Udzielanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych; pok. 209 tel. 77 440-17-57

 13. Zamówienia publiczne; pok. 207, tel. 77 440-17-55, 77 440-17-87

 14. Sprawy w zakresie gospodarki mieniem powiatu; pok. 312, tel. 77 440-17-59