Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. (077) 440-17-80 do 82,  440-17-85 do 86 
pok.  306, 307,308

e-mail: 

Do podstawowych zadań Wydziału należy prowadzenie sprawy z zakresu: ochrony środowiska, prawa wodnego, leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody, odpadów, rybactwa śródlądowego i ochrony gruntów rolnych. 
I . W zakresie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo Wodne


II . W zakresie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska


III . W zakresie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym


IV . W zakresie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach


V . W zakresie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody


VI  . W zakresie ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie


VII .   W zakresie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach


VIII . W zakresie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych   

IX . W zakresie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskij Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
X. W zakresie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.


XI. W zakresie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.


XII. W zakresie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

XIII. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

XIV. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

XV. Ustawa z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Iwona Pietrzyk - Naczelnik Wydziału

tel. 77 440 17 81