Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Komunikacji i Transportu

Naczelnik: Mirosława Kwatek-Hoffmann

Wydział Komunikacji i Transportu   
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie

e-mail: 

Rejestracja pojazdów: tel.  77 440 17 07   do 710.     pok. nr  5

Dowody rejestracyjne, zbycia, nabycia, demontaże:   tel.  77 440 17 11   do 712.     pok. nr  5

poniedziałek - czwartek                     w godz. 7.45 -17.30
piątek                                                 w godz. 7.45 - 14.30.

Istnieje  również możliwość telefonicznego zapisu  na rejestrację pojazdu na konkretny dzień i godz. tel. 77 440 17 00

Prawo jazdy, transport drogowy, zezwolenia, licencje:   tel. 77 440 17 06 pok. nr 2

Poniedziałek                                       w godz. 7.30 - 17.00
wtorek - czwartek                                w godz. 7.30 - 15.30
piątek                                                  w godz. 7.30 - 14.00.

Nowy wniosek:
PDFWniosek o rejestrację, wyrejestrowanie lub zbycie pojazdu.pdf

DOCXdruk upoważnienia.docx

 

Uprzejmie informujemy, że wszelkie sprawy  w zakresie podatku akcyzowego, w tym przyjmowania deklaracji podatkowych z tytułu nabycia wewnątrz wspólnotowego samochodów osobowych, ciężarowych i specjalnych  jest Drugi Urząd Skarbowy w Opolu.

Dane teleadresowe urzędu:  Opole, ul. Cementowa 6, tel. 77 442 11 01, e-mail: .

W sprawach podatku akcyzowego  należy dzwonić pod nr tel. : 77 40 74 594; 77 44 89 731;
77 44 89 747.

Informacje i wnioski:

Pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu

Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Czasowa rejestracja

Oświadczenia o braku dokumentów wymaganych do rejestracji czasowej z urzędu dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie RP (spoza powiatu strzeleckiego)

Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie powiatu strzeleckiego

Rejestracja pojazdu zabytkowego

Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów badania technicznego

Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku ze zmianą danych

Wtórnik dowodu rejestracyjnego

Dodatkowa tablica rejestracyjna dla pojazdu samochodowego do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną

Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego

Zgłoszenie zbycia pojazdu

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Wykaz Stacji Demontażu znajdujących się na terenie Powiatu Strzeleckiego

 

Prawa Jazdy 
pokój: 02
tel. (077) 440 17 06

Wniosek elektroniczny o wydanie prawa jazdy

Prawo jazdy

Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców (OSK) działających na terenie Powiatu Strzeleckiego
Nadanie uprawnień instruktora

 

Stacje Kontroli Pojazdów

pokój: 02
tel. (077) 440 17 06

Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów (SKP) z terenu Powiatu Strzeleckiego

Nadanie uprawnień diagnosty

 

Transport Drogowy,
pokój: 02
tel.   (077) 440 17 06

Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Wydawanie licencji na przewóz osób samochodem osobowym lub licencji na przewóz osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne

Udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych / regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Zezwolenie na kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

Przejazd pojazdu nienormatywnego


Zarządzanie Ruchem na Drogach Gminnych i Powiatowych
pokój: 02
tel.  (077) 440 17 06

Informacja dla właścicieli/użytkowników pojazdów usuniętych z drogi. Warunki odbioru z parkingu.

Zatwierdzanie projektów czasowej / stałej organizacji ruchu


Wydział Komunikacji i Transportu realizuje zadania powiatu wynikające
z następujących aktów prawnych:

1.  Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
     (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)
2. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
     (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.)
3.  Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
     (tj. Dz. U.  z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.)
4.  Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe
     (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983 z późn. zm.)
5.  Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
     (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 710 z późn. zm.)

6.  Ustawy z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
     (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)

7. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
     (tj. Dz. U. z dnia 2018 r. poz. 578 z późn. zm.)
8. Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.
     (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
9. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10.05.2018 r.
     (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.)
10. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r.
     (tj. Dz. U. z dnia 2019 r. poz. 2171 z późn. zm.)
11. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.
     (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)