Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77 440-17-37 do 49
pok. 105 – 114
e-mail:
gkn@powiatstrzelecki.pl (zakres całego Wydziału)
kataster@powiatstrzelecki.pl (zakres ewidencji gruntów i budynków)
podgik@powiatstrzelecki.pl (zakres Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)

https://mapy.powiatstrzelecki.pl

Geodeta Powiatowy: Rajmund Hudzik

Zadania Wydziału:
- przekształcanie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
- sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu,
- oddawanie nieruchomości w trwały zarząd lub użytkowanie wieczyste,
- zwroty nieruchomości wywłaszczonych, 
- zwroty gruntu pod budynkiem oraz działki przyzagrodowej, oddanych na rzecz Skarbu Państwa w zamian za świadczenia emerytalne, 
- ustalanie i wypłata odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne,
- udzielanie informacji z zakresu ewidencji gruntów i budynków,
- koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- udostępnianie materiałów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- prowadzenie baz danych BDOT500, BDSOG, EGBiL, GESUT i Rejestru Cen.

Do zadań Wydziału należą również podejmowane działania w zakresie:  
- ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- dekretu o mocy prawnej ksiąg wieczystych,
- ustawy o scalaniu i wymianie gruntów,
- ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
- ustawy o lasach,
- ustawy Prawo wodne.