Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki

Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki 
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. (077) 440-17-70 do 73 
pok. 101, 102, 103
e-mail: 

 

Do zadań Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki należy: 
 

1. Sprawowanie zadań organu prowadzącego w odniesieniu do szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych. 
2.
 Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół artystycznych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt. 3-5 i 7 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze  zmianami), z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym. 
3.
 Możliwość zakładania i prowadzenia publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, zakładów kształcenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. 
4.
 Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach ponadgimnazjalnych oraz w placówkach, o których mowa w art. 2 pkt. 3-5 i 7 Ustawy o Systemie Oświaty z 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami). 
5. Zwiększanie wynagrodzenia nauczycieli w szkołach i placówkach. 
6. Ustalanie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych.  
7. Sprawowanie nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. 
8. Powierzanie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki. 
9. Określanie zasad rozliczenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. 
10. Określanie zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, wicedyrektora i innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz przyznawanie zwolnień od obowiązku realizacji zajęć. 
11.
 Przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły publicznej. 
12.
 Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych. 
13.
 Ochrona dóbr kultury w zakresie przewidzianym ustawą oraz innymi przepisami . 
14.
 Podejmowanie działań ochronnych oraz uwzględnianie zadań ochrony zabytków
w wydawanych przepisach. 
15.
 Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej. 
16. Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych.

Ewa Pinkawa - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki