Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie licencji na przewóz osób samochodem osobowym lub licencji na przewóz osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą


Podjęcie i wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, wymaga uzyskania odpowiedniej licencji, którą wydaje Starosta.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 06.09.2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. z 2021 r.,
  poz. 919 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat
  za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego
  oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1120)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 735)
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tj. Dz.U. z 2020 r.,
  poz. 1546 z późn. zm.)


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
 2. Dokument tożsamości,

 3. Oświadczenie przedsiębiorcy o spełnianiu wymogu dobrej reputacji,

 4. Zaświadczenie o niekaralności opatrzonedatą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym,

 5. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencjii wypisów z tej licencji,

 6. Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:

 •  markę, typ,

 • rodzaj, przeznaczenie,

 • numer rejestracyjny,

 • numer VIN,

 • wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.

 

W przypadku działania w sprawie otrzymania licencji przez pełnomocnika należy załączyć:

pełnomocnictwo wystawione przez wnioskodawcę (przedsiębiorcę).

Formularze:

 1. Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej
 2. Oświadczenie przedsiębiorcy o spełnianiu wymogu dobrej reputacji,
 3. Wykaz pojazdów samochodowych, którymi wykonywany będzie transport drogowy
  na podstawie udzielonej licencji.

 

Opłaty

w zależności od wnioskowanego okresu ważności licencji:

320- opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym dla okresu ważności 2 15 lat

380 - opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym dla okresu ważności powyżej 15 30 lat

450- opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym dla okresu ważności powyżej 30 50 lat

32 zł - 45-opłata za wydanie wypisu dla każdego pojazdu zgłoszonego do licencji co stanowi 10% opłaty za udzielenie licencji w zależności od okresu jej ważności,

3,204,50 zł-opłata za zgłoszenie we wniosku o udzielenie licencji każdego pojazdu samochodowego co stanowi1% opłaty za udzielenie licencji w zależności od okresu jej ważności,

17 zł-opłata skarbowa w przypadku działania przez pełnomocnika

 

Termin i sposób załatwienia:

Licencję wydaje się w ciągu 30 dni.

 

Tryb odwoławczy:

Ewentualne odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Strzeleckiego do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

PDFWniosek o udzielenie licencji w zakresie przewozu osób.pdf (158,84KB)
PDFZałączniki do wniosku LO.pdf (736,00KB)