Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenie zbycia pojazdu

Kto może załatwić sprawę:

Wniosek składa właściciel pojazdu lub pełnomocnik.

Wymagane dokumenty:

- wniosek zawiadomienie o zbyciu pojazdu,

- kopia dokumentu przeniesienia prawa własności lub jego drugi egzemplarz.

Dokumenty do wglądu:

dowód osobisty właściciela i współwłaściciela

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Uwagi:

W przypadku zbycia pojazdu właściciel jest obowiązany zawiadomić o tym fakcie organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu w terminie nieprzekraczającym 60 dni.
W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana.
W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu czasowo wycofanego z ruchu dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu i kartę pojazdu, jeżeli była wydana.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.)

PDFWniosek o rejestrację, wyrejestrowanie lub zbycie pojazdu.pdf (141,37KB)
DOCXWniosek o rejestrację, wyrejestrowanie lub zbycie pojazdu.docx (20,41KB)
PDFupoważnienie 2.pdf (323,67KB)