Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dodatkowa tablica rejestracyjna dla pojazdu samochodowego do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną

Kto może załatwić sprawę:

Wniosek składa właściciel pojazdu lub pełnomocnik.

Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej,

- dowód rejestracyjny.

Dokumenty do wglądu:

- dowód osobisty właściciela i współwłaściciela.

Opłaty:

Dodatkowa tablica rejestracyjna - 40,00 zł.

Znaki legalizacyjne - 12,50 zł.

Opłata skarbowa w przypadku upoważnienia - 17,00 zł.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Czas oczekiwania na dodatkową tablicę rejestracyjną wynosi około 14 dni roboczych.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Uwagi:

Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 157)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1847)

PDFWniosek o wydanie dodatkowej zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika.pdf (333,79KB)
PDFupoważnienie 2.pdf (323,67KB)