Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego

Kto może załatwić sprawę:

Wniosek składa właściciel pojazdu lub pełnomocnik.

Wymagane dokumenty:

1. W przypadku kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych:

- wniosek o wydanie wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych,

- dowód rejestracyjny,

- zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych,

- oświadczenie o kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

2. W przypadku zagubienia tablic (tablicy) rejestracyjnych:

- wniosek o wydanie wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych,

- dowód rejestracyjny,

- oświadczenie o zagubieniu tablic (tablicy) rejestracyjnych złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

3. W przypadku zniszczenia tablic (tablicy) rejestracyjnych:

- wniosek o wydanie wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych,

- dowód rejestracyjny,

- oświadczenie o zniszczeniu tablic (tablicy) rejestracyjnych złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

Dokumenty do wglądu:

- dowód osobisty właściciela i współwłaściciela

Opłaty za wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych:

40,00 zł za 1 szt. lub 80,00 zł za komplet samochodowe
40,00 zł motocyklowe / na ciągnik rolniczy / na przyczepę
30,00 zł motorowerowe
40,00 zł za 1 szt. lub 80,00 zł za komplet tablice indywidualne
12,50 zł komplet znaków legalizacyjnych

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Czas oczekiwania na wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych wynosi około 14 dni roboczych.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Uwagi:

Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 grudnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1847)

PDFWniosek o wtórnik.pdf (251,86KB)

PDFoświadczenie pod odpowiedzialnościa karną.PDF (14,93KB)