Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wtórnik dowodu rejestracyjnego

Kto może załatwić sprawę:

Wniosek składa właściciel pojazdu lub pełnomocnik.

Wymagane dokumenty:

1. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego:

- wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego,

- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, gdy organ rejestrujący nie posiada informacji o terminie następnego badania technicznego,

- oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego.

2. W przypadku zniszczenia dowodu rejestracyjnego:

- wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego,

- dotychczasowy dowód rejestracyjny,

- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, gdy organ rejestrujący nie posiada informacji o terminie następnego badania technicznego.

Dokumenty do wglądu:

- dowód osobisty właściciela i współwłaściciela,

 

Opłaty:

54,00 zł dowód rejestracyjny
18,50 zł pozwolenie czasowe  na wniosek właściciela

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Uwagi:

Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.
Na okres do wydania dowodu rejestracyjnego, nie dłuższy jednak niż 30 dni, organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje pozwolenie czasowe.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2022 r. poz.1847)

PDFWniosek o wtórnik.pdf (251,86KB)

PDFupowaznienie.pdf (268,53KB)