Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów badania technicznego

Kto może załatwić sprawę:

Wniosek składa właściciel pojazdu lub pełnomocnik.

Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów badania technicznego,

- dotychczasowy dowód rejestracyjny,

- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.

Dokumenty do wglądu:

- dowód osobisty właściciela i współwłaściciela

Opłaty:

54,00 zł dowód rejestracyjny (+0,50 zł opłata ewidencyjna)
18,50 zł pozwolenie czasowe (+0,50 zł opłata ewidencyjna)

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Uwagi:

Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo od każdego pozostałego współwłaściciela.
Na okres do wydania dowodu rejestracyjnego, nie dłuższy jednak niż 30 dni, organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje pozwolenie czasowe.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1849)

PDFWniosek o wtórnik-wymianę dowodu rejestracyjnego.pdf (362,77KB)

PDFupowaznienie.pdf (268,53KB)